| ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต | แบบทดสอบสุขภาพจิต | ฐานข้อมูลวิจัย | ห้องสมุด | สมุดเยี่ยม | Webmail | E-Auction | Download |
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อยาให้กับสถานบัน /โรงพยาบาลจำนวน 14 แห่ง
ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสำเร็จรูป ครั้งที่ 1
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชมรมสุขภาพจิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำหน่ายซีดีวิชาการ
รายงานผลการช่วยเหลือและฟื้นฟูทางจิตใจแก่ผู้ประสบภัย

แบบทดสอบสุขภาพจิต
แบบทดสอบสุขภาพจิต Online
ท่านสามารถใช้บริการ แบบทดสอบสุขภาพจิต Online ซึ่งทาง
โรงพยาบาล มีบริการ หลายแบบทดสอบ ท่านสามารถเลือกทำ
เพื่อตรวจสอบสุขภาพจิตของตัวท่านเองค่ะ สนใจ

ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต
บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต Online
โดยจิตแพทย์จากร.พ.ท่านสามารถสอบถามปัญหาสุขภาพจิตและท่านจะ
ได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติตน เพื่อสุขภาพจิตที่ดีขึ้น เพื่อปรึกษาปัญหา
สุขภาพจิตค่ะ E-mail:consult_jvkk2006@hotmail.com

สายด่วน 1667
ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตกับ 1667
เป็นการให้บริการใหม่ล่าสุดที่กรมสุขภาพจิตเล็งเห็นความสำคัญซึ่งระบบ
บริการให้ความรู้สุขภาพจิตทางโทรศัพท์ด้วยระบบ การตอบรับแบบอัตโนมัติ
เปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดย กดหมายเลข 1667 ได้โดยตรง

ศูนย์วิกฤติสุขภาพจิต : MCC JVKK
ศูนย์วิกฤติสุขภาพจิต : MCC JVKK
ศูนย์วิฤตสุขภาพจิตภาตตะวันออกเฉียงเหนือ ร.พ.จิตเวชขอนแก่น
ให้คำปรึกษาแก่ประชาชนทั่วไปเมื่อประสบภาวะวิกฤตทางจิตใจ
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานช่วยบุคคลที่ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ
เช่น ตำรวจ ฯลฯ...ท่านสามารถเยี่ยมชมรายละเอียดโดย >>

ปฎิทิน JVKK
ปฏิทิน JVKK
แผนการดำเนินโครงการป้องกันการฆ่าตัวตาย ประจำปี 2548
คู่มือการบันทึก รายงานการเฝ้าระวังภาวะซึมเศร้าและทำร้ายตนเอง ปี 2548(download)
 
อ่านต่อ

บทความสุขภาพจิต
ลดความขัดแย้งในครอบครัว
ีความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด
บูชาพระในบ้าน
เคยรู้ไหมว่า..คุณเก่งกว่าที่คิด
ีรู้จักรักให้เป็น

บทความทั่วไป
สบสายตา ปิ๊ง ปิ๊ง ปิ๊ง
โอ๊ย...เครียด
การสร้างทัศนคติที่ดีต่อชีวิตการทำงาน
เด็กกับคอมพิวเตอร์
เรื่องร้ายๆ แก้ได้ที่ตัวเรา

web link
The Thai Government
Procument Web-site
ศูนย์ปฎิบัติการต่อสู่เพื่อเอาชนะ
ยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ชมรม Friend Corner
เพื่อนใจวัยรุ่น..เพื่อนช่วยเพื่อน
จองรถออนไลน์กับหน่วยงาน
ยานพาหนะ รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ
To be number 1
ปรับทุกข์ สร้างสุข
แก้ปัญหา พัฒนาEQ
ศูนย์วิกฤติสุขภาพจิต
Mental Health Crisis Center JVKK
ชมรมสุขภาพจิต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8 
 

ตราสัญญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
แนวทางการปฏิบัติราชการตามหลักการ วิธีคิด วิธีทรงงาน และ แนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Inside JVKK...
นโยบายกรมสุขภาพจิต
นโยบาลโรงพยาบาล
แผนพัฒนาโรงพยาบาล
นโยบายคุณภาพ
แผนที่โรงพยาบาล
ประวัติโรงพยาบาล
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
สิทธิผู้ป่วย
อัตราค่าบริการ
ตัวชี้วัดคุณภาพโรงพยาบาล
สถิติผลการปฎิบัติงานของ ร.พ.
ภาพถ่ายกิจกรรม
Quality News up
ฉบับที่ 1/2550
ฉบับที่ 2/2550
ฉบับที่ 3/2550
ฉบับที่ 3/2549
JVKK Link ระบบประกันสุขภาพ
สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานประกันสังคม
30 บาท กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงและหน่วยงานราชการ
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวง ICT
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงการต่างประเทศ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาล
หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
ข่าวสด
มติชน
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
โพสต์ทูเดย์
แนวหน้า
The Nation
Bankok Post
๋่่่่่่jvkk link IT
Linux
PHP
Free Source Code
Hard Ware Updates
Spec Computer
IT New Knowledge
Thaisharp.net
Thaidev.com
link ภายในโรงพยาบาล
 No.9020
Copy right by jvkk : Contact Webmaster