แบบทดสอบสุขภาพจิต
แบบคัดกรอง PTSD

อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
เพศ
สถานะภาพสมรส  

1. ฝันร้ายเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือคิดเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้งที่ไม่อยากคิด
 ใช่
 ไม่ใช่

2. พยายามหลีกเลี่ยงที่จะไม่คิดเหตุการณ์ หรือหลีกเหลี่ยงสถานการณ์ที่จะเตือนให้นึกถึงเหตุการณ์นั้น
 ใช่
 ไม่ใช่

3. ระแวดระวัง ตื่นกลัว หรือตกใจง่ายกว่าปกติ
 ใช่
 ไม่ใช่

4. รู้สึกมึนชา เหินห่าง ตัดขาดจากคนรอบข้าง หรือไม่สนใจกิจกรรมต่างๆ และสิ่งแวดล้อม
 ใช่
 ไม่ใช่

 
Copy right by jvkk : Contact Webmaster