แบบทดสอบสุขภาพจิต


แบบการประเมินและวิเคราะห์ความเครียด


อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
เพศ

ข้อที่คำถามไม่เคยเลยเป็นครั้งคราวเป็นบ่อยๆเป็นประจำ
1.นอนไม่หลับเพราะคิดมากหรือกังวลใจ                        
2.รู้สึกหงุดหงิด รำคาญใจ                        
3.ทำอะไรไม่ได้เลย เพราะประสาทตึงเครียด                        
4.มีความวุ่นวายใจ                        
5.ไม่อยากพบปะผู้คน                        
6.ปวดหัวข้างเดียว หรือปวดบริเวณขมับทั้งสองข้าง                        
7.รู้สึกไม่มีความสุขและเศร้าหมอง                        
8.รู้สึกหมดหวังในชีวิต                        
9.รู้สึกว่าชีวิตตนเองไม่มีคุณค่า                        
10.กระวนกระวายอยู่ตลอดเวลา                        
11.รู้สึกว่าตนเองไม่มีสมาธิ                        
12.รู้สึกเพลียไม่มีแรงจะทำอะไร                        
13.รู้สึกเหนื่อยไม่อยากทำอะไร                        
14.มีอาการหัวใจเต้นแรง                        
15.เสียงสั่นปากสั่นหรือมือสั่นเวลาไม่พอใจ                        
16.รู้สึกกลัวผิดพลาดในการทำสิ่งต่างๆ                        
17.ปวดหรือเกร็งกล้ามเนื้อ บริเวณท้ายทอย หลัง หรือไหล่                        
18.ตื่นเต้นง่ายกับเหตุการณ์ที่ไม่คุ้นเคย                        
19.มึนงงหรือเวียนศรีษะ                        
20.ความสุขทางเพศลดลง                        
 
Copy right by jvkk : Contact Webmaster