แบบทดสอบสุขภาพจิต


แบบคัดกรองความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย1


อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
เพศ

ข้อที่คำถามใช่ไม่ใช่
1.ในรอบ 1 เดือน พูดถึงความตายหรือการฆ่าตัวตาย หรือบ่นว่าอยากตาย ไม่อยากเป็นภาระของใคร รู้สึกว่าตนเองไม่มีค่า ไม่รู้จะอยู่เพื่อใคร            
2.ในรอบ 1 เดือน พูดหรือเขียนสั่งเสีย            
3.ในรอบ 1 เดือน เคยพยายามฆ่าตัวตาย            
4.ในรอบ 1 เดือน นิสัยเปลี่ยนเป็นหงอยเหงา เศร้าซึม แยกตนเอง หมดอาลัยตายอยาก ร้องไห้บ่อยไม่ทราบสาเหตุ มีความรู้สึกผิดและดูถูกตนเอง            
5.ในรอบ 1 เดือน มีอาการหูแว่วว่ามีคนสั่งให้ตาย หวาดกลัวคนมาฆ่า            
6.ในรอบ 6 เดือน ติดสุราหรือยาเสพติดจนเลิกไม่ได้ ครอบครัวหรือชุมชนไม่ยอมรับ            
7.ในรอบ 6 เดือน มีความทุกข์ทรมานจากโรคประจำตัวร้ายแรง โรคเรื้อรังรักษาไม่หาย เช่น โรคเอดส์ มะเร็ง เป็นต้น            
8.ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมามีความพิการจากการสูญเสียอวัยวะสำคัญจนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือเสียความสวยงาม            
9.ในรอบ 6 เดือน ที่ผ่านมา สูญเสียคนหรือของรักที่มีความสำคัญต่อชีวิต            
10.ในรอบ 6 เดือน ถูกเร่งรัดหนี้จนหาทางออกไม่ได้ สิ้นเนื้อประดาตัวหมดหนทางทำมาหากิน            
11.ในรอบ 6 เดือน เกิดการโต้เถียง ทะเลาะวิวาทรุนแรงบ่อย ๆ ระหว่างคนในครอบครัว            
 
Copy right by jvkk : Contact Webmaster