แบบทดสอบสุขภาพจิต


แบบคัดกรองความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย2


อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
เพศ

ข้อที่คำถามใช่ไม่ใช่
1.มีอาการซึมเศร้า หมดหวัง ไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใคร            
2.คิดกล่าวโทษตำหนิตนเองบ่อย ๆ            
3.ไม่ต้องการพบปะผู้คน            
4.มีความเครียดสูง สับสน ปั่นป่วน            
5.ชอบร้องไห้ ไม่รับรู้สิ่งใด            
6.ไม่มีกำลัง ไม่มีความหวัง            
7.ไม่มีความสุข ขาดความสนุกสนาน            
8.ไม่สนใจเรื่องเพศหรือมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน            
9.กินยาเกินขนาดหรือดื่มจัด            
10.หมดความภาคภูมิใจในตนเอง            
11.หมดความสนใจในกิจกรรมที่เคยทำ            
12.เหนื่อยอ่อนเรื้อรัง เฉื่อยชา เบื่อหน่ายเรื้อรัง            
13.กังวลใจตลอดเวลา            
14.มีความรู้สึกกลัวมากกว่าปกติ            
15.สนใจคลั่งไคล้ในเรื่องปืนและมีด            
16.มีความรู้สึกเบื่ออาหาร            
17.นอนมากเกินไป            
 
Copy right by jvkk : Contact Webmaster