แบบทดสอบสุขภาพจิต


แบบคัดกรองความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย3


อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
เพศ

ข้อที่คำถามใช่ไม่ใช่
1.สมาชิกในครอบครัวเคยฆ่าตัวตายมาก่อน            
2.มีความขัดแย้งอย่างรุนแรง            
3.มีการสูญเสียหรือล้มเหลวทางเศรษฐกิจ/อาชีพ            
4.ตกงานหรือมีปัญหาเรื่องการเงิน            
5.การเสียชีวิตของคนรัก/การสูญเสียตำแหน่งหน้าที่การงาน/การสูญเสียความสัมพันธ์ที่มีคุณค่า            
6.ถูกทอดทิ้งหรือได้รับการทารุณกรรมด้านร่างกาย/จิตใจ/เพศ/สังคม            
7.มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในครอบครัว ในลักษณะที่แย่ลง            
8.เคยถูกปฏิเสธหรือถูกทำให้อับอายขายหน้า            
9.วางแผนแจกจ่ายของรักของชอบ หรือมอบมรดก            
10.คิดอยากทำร้ายตนเอง            
11.พยายามทำร้ายตนเอง            
12.มีความคิดอยากตายสูง            
13.พยายามฆ่าตัวตายหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ            
14.มีการคิดวางแผนฆ่าตัวตาย            
15.หมกมุ่นในเรื่องความตาย พูดซ้ำ ๆ ในเรื่องความตาย            
16.จู่ ๆ มีลักษณะสดชื่นหลังจากที่ซึมเศร้ามา ระยะหนึ่ง            
17.มีการพูดที่แสดงถึงการไม่อยากมีชีวิตอยู่ หรือพูดถึงเรื่องการฆ่าตัวตาย เช่น ฉันอยากตาย ฉันไม่อยากมีชีวิตอยู่ ฉันอยากหลุดจากวังวนชีวิตไปให้ไกลแสนไกล ฉันอยากจะนอนหลับแล้วไม่ตื่น พวกเขาจะเสียใจถ้าไม่มีฉัน ความเจ็บปวดคงจะหมดไปในไม่ช้า ฉันเกลียดตัวเอง            
 
Copy right by jvkk : Contact Webmaster