แบบทดสอบสุขภาพจิตแบบวัดความซึมเศร้า CES-D
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
เพศ
สถานะภาพสมรส  

1. ฉันรู้สึกหงุดหงิดง่าย
 บ่อยครั้ง
 ค่อนข้างบ่อย
 นานๆครั้ง
 ไม่เลย

2. ฉันรู้สึกเบื่ออาหาร
 บ่อยครั้ง
 ค่อนข้างบ่อย
 นานๆครั้ง
 ไม่เลย

3. ฉันรู้สึกว่าฉันไม่สามารถขจัดความหม่นหมองออกไปแม้ว่าจะมีคนในครอบครัวหรือเพื่อนคอยช่วยเหลือ
 บ่อยครั้ง
 ค่อนข้างบ่อย
 นานๆครั้ง
 ไม่เลย

4. ฉันรู้สึกว่าตนเองมีความดีทัดเทียมคนอื่นๆ
 บ่อยครั้ง
 ค่อนข้างบ่อย
 นานๆครั้ง
 ไม่เลย

5. ฉันรู้สึกลำบากในการตั้งสมาธิเพื่อทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
 บ่อยครั้ง
 ค่อนข้างบ่อย
 นานๆครั้ง
 ไม่เลย

6. ฉันรู้สึกหดหู่ใจ
 บ่อยครั้ง
 ค่อนข้างบ่อย
 นานๆครั้ง
 ไม่เลย

7. ฉันรู้สึกว่าทุกๆสิ่งที่ฉันกระทำต้องฝืนใจทำ
 บ่อยครั้ง
 ค่อนข้างบ่อย
 นานๆครั้ง
 ไม่เลย

8. ฉันรู้สึกมีความหวังเกี่ยวกับอนาคต
 บ่อยครั้ง
 ค่อนข้างบ่อย
 นานๆครั้ง
 ไม่เลย

9. ฉันคิดว่าชีวิตฉันมีแต่ความล้มเหลว
 บ่อยครั้ง
 ค่อนข้างบ่อย
 นานๆครั้ง
 ไม่เลย

10. ฉันรู้สึกหวาดกลัว
 บ่อยครั้ง
 ค่อนข้างบ่อย
 นานๆครั้ง
 ไม่เลย

11. ฉันนอนไม่ค่อยหลับ
 บ่อยครั้ง
 ค่อนข้างบ่อย
 นานๆครั้ง
 ไม่เลย

12. ฉันมีความสุข
 บ่อยครั้ง
 ค่อนข้างบ่อย
 นานๆครั้ง
 ไม่เลย

13. ฉันพูดคุยน้อยกว่าปกติ
 บ่อยครั้ง
 ค่อนข้างบ่อย
 นานๆครั้ง
 ไม่เลย

14. ฉันรู้สึกอ้างว้างเดียวดาย
 บ่อยครั้ง
 ค่อนข้างบ่อย
 นานๆครั้ง
 ไม่เลย

15. ผู้คนทั่วๆไปไม่มีความเป็นมิตร
 บ่อยครั้ง
 ค่อนข้างบ่อย
 นานๆครั้ง
 ไม่เลย

16. ฉันรู้สึกว่าชีวิตนี้สนุกสนาน
 บ่อยครั้ง
 ค่อนข้างบ่อย
 นานๆครั้ง
 ไม่เลย

17. ฉันมักร้องไห้
 บ่อยครั้ง
 ค่อนข้างบ่อย
 นานๆครั้ง
 ไม่เลย

18. ฉันรู้สึกไม่มีความสุข
 บ่อยครั้ง
 ค่อนข้างบ่อย
 นานๆครั้ง
 ไม่เลย

19. ฉันรู้สึกว่าผู้คนรอบข้างไม่ชอบฉัน
 บ่อยครั้ง
 ค่อนข้างบ่อย
 นานๆครั้ง
 ไม่เลย

20. ฉันรู้สึกท้อถอยในชีวิต
 บ่อยครั้ง
 ค่อนข้างบ่อย
 นานๆครั้ง
 ไม่เลย

 
Copy right by jvkk : Contact Webmaster