แบบทดสอบสุขภาพจิตMichigan Alcoholism Screening Test (MAST)
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
เพศ
สถานะภาพสมรส  

1. คุณคิดว่าคุณเป็นผู้ดึ่มปกติหรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่

2. คุณเคยตื่นขึ้นมาในตอนเช้า หลังจากคืนที่ดี่มสุราไปบ้างแล้วคุณพบว่า คุณไม่สามารถจำเหตุการณ์ในเย็นหรือคืนวันก่อนนั้น
 ใช่
 ไม่ใช่

3. ภรรยา(หรือผู้ปกครอง)ของคุณ เคยกังวลหรือบ่นเรื่องเกี่ยวกับการดื่มของคุณหรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่

4. คุณสามารถหยุดดื่มได้โดยไม่ลำบากนัก หลังจากที่เริ่มดื่มไปแล้ว 2-3 แก้วหรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่

5. คุณเคยรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับการดื่มของคุณหรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่

6. เพื่อนๆหรือญาติคิดว่าคุณเป็นผู้ดื่มปกติหรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่

7. คุณเคยพยายามจำกัดการดื่มของคุณไว้เฉพาะเวลาหรือสถานที่ที่แน่นอนหรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่

8. คุณสามารถหยุดดื่มได้เสมอเมื่อคุณต้องการหรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่

9. คุณเคยมีเรื่องชกต่อยในระหว่างการดื่มหรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่

10. การดื่มเคยก่อปัญหาให้คุณหรือคู่สมรส(หรือผู้ปกครอง) หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่

11. คู่สมรส(หรือสมาชิกอื่นในครอบครัว) เคยไปขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นในเรื่องการดื่มของคุณหรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่

12. คุณเคยเสียเพื่อนหญิงหรือเพื่อนชายอันเป็นเพราะจากการดื่มของคุณหรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่

13. คุณเคยมีปัญหาในการทำงาน เนื่องจากการดื่มของคุณหรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่

14. คุณเคยตกงานเนื่องจากการดื่มของคุณหรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่

15. คุณเคยละทิ้งภาระข้อผูกพัน, ครอบครัว หรืองานของคุณติดต่อเกินสองหรือมากกว่าสองวัน เนื่องจากการดื่มของคุณหรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่

16. คุณเคยดื่มก่อนเที่ยงหรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่

17. คุณเคยได้รับการบอกเล่าหรือไม่ว่าคุณมีปัญหาในเรื่องตับหรือตับแข็ง
 ใช่
 ไม่ใช่

18. คุณเคยเพ้อ สั่น หรือได้ยินเสียงหรือเห็นภาพที่ไม่มีจริง หลังจากการดื่มหนักหรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่

19. คุณเคยขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเกี่ยวกับการดื่มของคุณหรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่

20. คุณเคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากการดื่มของคุณหรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่

21. คุณเคยเป็นคนไข้ในโรงพยาบาลจิตเวชหรือหอผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลทั่วไป เนื่องจากการดื่มสุราเป็นปัญหาหนึ่งหรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่

22. คุณเคยไปคลินิกจิตเวช หรือคลินิกสุขภาพจิต หรือไปขอความช่วยเหลือจากแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ ในปัญหาทางอารมณ์ชึ่งเป็นผลจากการดื่มส่วนหนึ่งหรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่

23. คุณเคยถูกจับ แม้จะเพียง 2-3 ชั่วโมง เนื่องจากการดื่มหรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่

24. คุณเคยถูกจับ เนื่องจากขับรถขณะเมา หรือขับรถหลังการดื่มหรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่

 
Copy right by jvkk : Contact Webmaster