ผลการค้นหา '' '' '' '' 'F' '' '' '' '' '' (พบ 548 เล่ม)
ชื่อเรื่อง
ผู้แต่ง
ปีพิมพ์
ราคา
ลงทะเบียน(เดือน/วัน/ปี ค.ศ.)
COMPENDIUM OF PROJECTS IN PSYCHOSOCIAL AND BEHAVIORAL FAVTORS ON THE PROMOTION OF HEALTHกระทรวงสาธารณสุขม.ป.ป.030/9/2542
Quality of life for the mentally retarded proceedingsThe Foundtion for the Welfare of the Mentally1989030/9/2542
Trauma imaging in the thorax and abdomenRosenberger,Alexander1987030/9/2542
Trauma imaging in the htorax and abdomenRosenberger,Alexander1987030/9/2542
Management of superior pulmonary sulcus syndrome (Pancoast syndrome)Bonica, John J./Ventafridda, Vittrio/Pagni, Carlo1982030/9/2542
Emergency Psychiatry for the House OfficerFauman, Beverly J. and Fauman, Michael A.1981030/9/2542
Trauma imaging in the thorex and abdomenRosenverger , Alexnder198730/9/2542
Handbook of counselling Palner, Stephen1997133030/9/2542
Basic Family TherapyBarker, Philip1992170730/9/2543
Executive Development:part 2Harvard College196730/9/2542
Word / Information Processing : Administration & Office AutomationKleinschrod, Walter A./Kruk, Leonard/Turner, Hilda1984030/9/2542
Introduction to psychologyHilgard, Ernest R./Atkinson, Richard C./Rita197116530/9/2542
Child developmentBerk,Laura E.1989030/9/2542
Developmental PsychologyLiebert, Robert M./Poulos, Rita Wicks/Marmor1977030/9/2542
The Basis of AccountingLaughlin, Eugene J.1977030/9/2542
The Diamond Book : A practical Guide for successful investingFreedman, Michael1980030/9/2542
What's your game plan? : Greating Business Strategies that WorkLauenstein, Milton C.1986030/9/2542
Neurobiology of violenceVolavka, Jan1995211030/9/2542
Clinical PsychologyPhares,E Jerry197930/9/2542
Business Data ProcessingJacobs, F. Robert198530230/9/2542
Core Business Program : Management accountingFairfield, P / Harvey, D.A. / Nettleton, M.1985030/9/2542
Core Business Program : Business StatisticsMatin, E. T. and Firth, J.R.1984030/9/2542
Computer in accountants' officesLouvau, Gordon E. and Jackson, Marjorie E.1982030/9/2542
Hospital accounting practice Volume IIBroyles, Robert W.B76H030/9/2542
Applied business communicationsFeinberg, lilian O. and Thompson, Marry C.1982030/9/2542
Applied business communicationsFeinberg, lilian O. and Thompson, Marry C.1982030/9/2542
Principles of AccountingMarder, Dupree1984030/9/2542
Principles of auditingMeigs, Walter B./Whittington, O. Ray/Meigs, Robert1985030/9/2542
PsycholinguisticsBrown, Roger197015030/9/2542
Dr. David Reuben's Mental First-Aid Manual : Instant Relief from Twenty-Five of Life's Worst ProblemsReuben , David R.1982030/9/2542
Psychology of Work BehaviorLandy, Frank J. and Trumbo, Don A.1976030/9/2542
Raising your Emotional Intellinggence : A Practical GuideSegal, Jeanne199756830/9/2542
Bearings on Basic Psychological ProcessesEysenck, H.J.1971030/9/2542
Emotional IntelligenceGoleman, Daniel1995030/9/2542
Human MotivationFranken, Robert E.1982030/9/2542
The Positive Power of Praising peopleTwentier, Jerry D.199449030/9/2542
New Horizons in Psychology 2Dodwell, P.C.19729730/9/2542
Accounting and auditing research : A Practical GuideWeirich, Thomas R.and Karmon, David J.1983030/9/2542
Using Psychology : Principles of behavior and your lifeHolland, Morris K.1975030/9/2542
Maximizing your Memory PowerLapp, Danielle C.1998030/9/2542
Let's talk : An introduction to interpersonal CommunicationSathre, Freda S./Olson, Ray W./Whitney, Clarissa I1977030/9/2542
Developmental Psychology for the Health Care ProfessionsBillingham, Katherine A.1982030/9/2542
Psychology : A new PerspectiveTaylor, Dalmas A. and Manning, Sidney A.1975030/9/2542
Death at an early age : The Destruction of the Hearts and Mind of Negro Children in the Boston Public SchoolsKozol, Jonathan1967030/9/2542
A first course in experimental PsychologyBurgelski, B.R.1950030/9/2542
Modern Advanced AccountingMeigs, Walter B. / Mosich, A.N. and Larsen, E John197551330/9/2542
Fundamentals of Systems Analysis : Using Structured Analysis and Design TechniquesFitzGerald, Jerry and FiztGerald, Ardra F.198739730/9/2542
Study Guide chapters 1-14 to accompany : Accounting PrinciplesHermanson, Edwards and Salmonson1987030/9/2542
Auditing the performance of ManagementHerbert, Leo1970030/9/2542
Auditing the performance of ManagementHerbert, Leo1975030/9/2542
Essentials of PsychologyZimbardo,Philip G.198030/9/2542
Essentials of Psychology and lifeZimbardo, Philip G. and Ruch, Floyd L.1980030/9/2542
PsychologyAndrew B. Crider198330/9/2542
Essentials of understanding psychologyFeldman, Robert S.1997011/9/2542
Priniciples of MarketingKinnear, Thomas C. and Berhardt, Kenneth L.1983030/9/2542
Learning Experiences in retailing : Text and CaseBorgen,C.Winston1976030/9/2542
Interpersonal communication : where Minds MeetReardon, Kathleen K.1987011/9/2542
Business Study guideO' Grady, Reece and Petrides, Constantine G.1987030/9/2542
Marketing : Basic Concepts and DecisionsPride, William M. and Ferrell, O.C.1987030/9/2542
Principles of life and Health InsuranceMorton , gene A.1986030/9/2542
Principles of AccountingNeedles, Belverd E./Anderson, Henry R./Caldwell1984030/9/2542
Working Prepare chapters 15-28 to accompany : Accounting PrinciplesHermanson, Edwards and Salmonson1986030/9/2542
Practice Set I Dominion Lighting Cmpany to Accompany : Accounting PrinciplesHermanson / Edwards / Salmonson1986030/9/2542
Management of Organizations and Human ResourcesCerto, Samuel C.1985030/9/2542
Contemporary AdvertisingBovee,Courtland L.1986030/9/2542
Fundamentals of SellingWingate, John W. and Nolan, Carroll A.1969030/9/2542
Professional SellingKurtz, David L. / Doudge, H. Robert / Klompmaker1985030/9/2542
Managing Study GuideSlagle, Michelle L., et al.1985030/9/2542
Selling = Principles and MethodsPederson, Carlton A./Wright, Milburn D./Weitz1984030/9/2542
Essentials of Business StatisticsDaniel, Wayne W.1984030/9/2542
ABC's of SellingFutrell, Charles1985030/9/2542
Fundamental of SellingFutrell, Charles1984030/9/2542
Accounting Information Systems : A Control EmphasisLi, David H.1983030/9/2542
Problem solving with pascalBrand, Kolman W.1986030/9/2542
AdvertisingWeilbacher, William M.1979030/9/2542
Law For BusinessDonnell,John D., Barnes, A. James, Metzger1983030/9/2542
Data Processing With ApplicationsCondon, Robert J.nd011/9/2542
On the Line : The men of MCI-Who Took on AT&T, Risked Everything, and Won!Kahaner, Larry198672011/9/2542
Rate Your Skills as ManagerCrisp, Michael G.1997011/9/2542
How to Compensate ExecutivesCheeks, James E.1982011/9/2542
Contemporary applied management : Behavioral Science Techniques for Managers and ProfessionalsDubrin, Andrew J.1985011/9/2542
Let Accounting Help You Manage : A Managerial Accounting PrimerGibbs , John1981030/9/2542
Employee Turnover : Causes , Consequences , and ControlMobley , William H.1982030/9/2542
Dr. David Reuben's Mental First-Aid Manual : Instant Relief from Twenty-Five of Life's Worst ProblemsReuben , David R.1982030/9/2542
Dr. David Reuben's Mental First-Aid Manual : Instant Relief from Twenty-Five of Life's Worst ProblemsReuben , David R.1982030/9/2542
Juvenile delinquency : A Justice perspective Weisheit, Ralph A. and Culberston, Robert G.1985030/9/2542
Accounting PrinciplesHermanson, Roger H./Edwards, James Don/Salmonson1987030/9/2542
Inside Excel For Windows 95Hallberg, Bruce199592830/9/2542
Harvard Business Review : Organizational Development : part IIIThe President and Fellows of Harvard College1970030/9/2542
Harvard Business Review : Case method : Part IThe President and Fellows of Haward Collage1965030/9/2542
Harvard Business Review : Executive Development : part IIIHarvard-College1971030/9/2542
Harvard Business Review : Executive Development : Part II1967030/9/2542
Harvard Business Review : Executive Compensation : Part I1973030/9/2542
Harvard Business Review : Business Policy : Part II1971030/9/2542
Harvard Business Review : Equal opportunity in BusinessThe president and Fellows of Harvard College1974030/9/2542
Harvard Business Review : Decentralized Management1966030/9/2542
Harvard Business Review : Finance : Part IVThe president and Fellows of Harvard College1971030/9/2542
PsychologyCrider, Andrew B., et al.1983030/9/2542
Introduction to PsychologyAtkinson,Rita L./Atkinson, Richard C./HilGard1983030/9/2542
Introduction to PsychologyAtkinson,Rita L./Atkinson, Richard C./HilGard1983030/9/2542
Understanding Human BehaviorJames V. Maconnell199230/9/2542
Life InsuranceMehr, Robert I.1979030/9/2542
Explaining Behavior : An Introduction to psychologyDustin, Danid S. and Johnson, James M.n.d030/9/2542
PsychologyCamille B. Wortman198830/9/2542
Fundamentals of InsuranceMehr,Robert I198630/9/2542
Psychology : An IntroductionMccall,Robert B.198430/9/2542
Psychology 96/97Duffy, Karen G.1996011/9/2542
Intentional Interviewing and CounsellingIvey, Allen E.1983030/9/2542
The Skills of Helping : Individual and Groups Shulman, Lawrence1984030/9/2542
Hospital Accounting Practice Volume IBroyles, Robert W.1982030/9/2542
Fundamentals of InsuranceMehr, Robert I.1986030/9/2542
Elements of Systems Analysis for Business Data ProcessingGore, Marvin and John Stubbe1977030/9/2542
Pension Planning : Pensionns, Profit Sharing, and Other Deferred Compensation PlansAllen, Everett T. / Melone, Joseph J. / Rosenbloom1981030/9/2542
General InsuranceInsurance1983030/9/2542
Marketing Research : Measurement and MethodTull, Donald S. and Hawkins, Del l.1980030/9/2542
Intimate SecretsBlaker, Karen1986030/9/2542
Sex Signs : Every Women's Astrological and Psychological Guide to Love, Men, Sex, Anger, and Personal PowerBennett, Judith1997030/9/2542
Thinking about psychologyVogel, John L.1986030/9/2542
Thinking about psychologyVogel, John L.1986030/9/2542
Managerial AccountingGarrison, Ray H.1985030/9/2542
The LifespanLefromcois, guy R.1984030/9/2542
Understanding People : Understanding the Social Sciences ProgramKing, Federick, [et. Al]1978030/9/2542
Understanding People : Understanding the Social Sciences ProgramKing, Federick, [et. Al]1978030/9/2542
Special Situation Invesing : Hedging, Arbitrage, and LiquidationStark, Brian J.1983030/9/2542
Basic MarketingMcCarthy, E. Jerome and Perreault, William D.1984030/9/2542
Essentials of MarketingMcCarthy, E. Jerome and Perreault, William D.1985030/9/2542
Marketing-Essentials : Student GuideKendig, Lana S.1988030/9/2542
Working Paper for Use with Fundamentals of Financial AccountingWelsch,Glenn A./Anthony,Robert N./Short, Daniel G.1984030/9/2542
1001 Ways to Reward EmployeesNelson, Bob199445030/9/2542
1001 Ways to Energize EmployeesNelson, Bob199745030/9/2542
Employee management standardsMcINTOSH, Robert W.1984030/9/2542
International Marketing ManagementJain, Subhash C.1984030/9/2542
International Marketing ManagementJain, Subhash C.1984030/9/2542
Principles of Accounting : Working Paper 1ANeedles, Belverd E. / Anderson, Henry R. / Caldwel1987030/9/2542
Principles of Accounting : Working Paper 1ANeedles, Belverd E. / Anderson, Henry R. / Caldwel1987030/9/2542
Modern Business Report WritingIacone, Salvatore J.1985030/9/2542
Modern Business : Report WritingIacone, Salvatore J.1985030/9/2542
Beyond the Bottom Line : How Business Leaders are Turning Principles into ProfitsTuleja, Tad198564430/9/2542
Beyond the Bottom Line : How Business Leaders are Turning Principles into ProfitsTuleja, Tad198564430/9/2542
Principles of AccountingDupree, Dempsey and Marder, Matthew1984030/9/2542
Study Guide to Accompany : Financial AccountingHermanson, Roger H. / Edwards, James Don/Raibon1984030/9/2542
Harvard Business Review : Inventory PolicyMillert, Jeffrey G.1968030/9/2542
Harvard Business Review : Production Management : Part III1976030/9/2542
Harvard Business Review : Production Management : Part I1965030/9/2542
Harvard Business Review : Production Management : Part II1968030/9/2542
Harvard Business Review : Philosophy of l Business : Part I1978030/9/2542
Harvard Business Review : Small Business : Part II1971030/9/2542
Harvard Business Review : Philosophy of Business : Part II1970030/9/2542
Harvard Business Review : Small Business : Part III1978030/9/2542
How to Implement Privacy and SecurityKing, Donald F. and O'Nell, Michael E.1976030/9/2542
Public Health and the Law : Issues and TrendsHogue, L.Lynn1980030/9/2542
Public Law and Public PolicyGardiner, John A.197730230/9/2542
Reforming American government : The Bicentennial Papers of the Committee on the Constitutional SystemRobison, Donald L.,ed.1985030/9/2542
Federal and State Court Systems - A guideKlein, Fannie J.1977030/9/2542
Foundations of Law Enforcement and Criminal JusticeCaldwell, Robert G. and Nadini, William1977030/9/2542
Managing Government Organizations : An Introduction to Public AdministrationPursley,Robert D. and Snortland, Neil1980030/9/2542
The computer invasionNorback, Craig T.1981030/9/2542
How to be More Interestingde Bono, Edward199830424/1/2544
The Beginer's guide to Colour PsychologyWright , Angela199830/9/2542
PsychologyGilmer, B.Von Haller1970030/9/2542
Preventing Piracy : A Business Guide to Software ProtectionKeet, Ernest E.1985030/9/2542
Modern Criminal Procedure : Cases, Comments and QuestionsKamisar,Yale / LaFave, Wayne R. and Israel, Jerold1974030/9/2542
World Politics 86/87Ogden, Suzanne P.1986030/9/2542
Modern Real Estate PracticeBowman,Thomas H.198330/9/2542
บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ 2508 - 2525จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2528030/9/2542
คุณลักษณะบุคลิกภาพ CPI ของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่นเรศ สุริยกาญจน์2528030/9/2542
รายงานการวิจัย ลักษณะการสื่อสารของสามี - ภรรยาในครอบครัวเขตเมืองและชนบท จังหวัดอุบลราชธานี (A Study of Family Communication Aspects between Husband and Wife in Urban and Roral Regions of Ubonratchatani Province)ไพศรี ลีลาวรรณ, อัญชลี ศิลาเกษ และวัชราภรณ์[ม.ป.ป.]030/9/2542
การสำรวจพฤติกรรมการอมเมี่ยง สูบบุหรี่ ยานัตย์และยาฉุน ของประชากรในเขตภาคเหนือตอนบน = The Behavior of Miang Chewing to bacco use and snuff Inhaling among the population of the Upper Northern part of Thailandประวิณ สินเศรฐกุล และ นเรศ สุริยกาญจน์2537030/9/2542
การศึกษาบุคลิกภาพของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 34 ของวิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา โดยใช้แบบสอบทดสอบ เอ็ม เอ็ม พี ไอจินตนา หะรินเดช และคนอื่น ๆ2536030/9/2542
การเปรียบเทียบคุณลักษณะบุคลิกภาพ CDI ระหว่างเด็กนักเรียนมัธยมที่ปกติ และเด็กนักเรียนมัธยมที่มีปัญหาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ประวิณ สินเศรษฐกุล และคนอื่น ๆ2527030/9/2542
รายงานการวิจัย เรื่อง ปัญหาพฤติกรรมทางสังคม เชาว์ปัญญาของเด็กและเยาวชนสถานแรกรับในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนภาคเหนือสมัย ศิริทองถาวร2541030/9/2542
ผลงานวิจัยด้านการบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือน (พ.ศ. 2523 - 2526)ทิพาวดี เมฆสวรรค์, บรรณาธิการ2527030/9/2542
สุขภาพจิต 6กองสุขภาพจิต กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขม.ป.ป.030/9/2542
จิตวิทยาพัฒนาการเรียนรู้ศิรินันท์ เพชรทองคำ2523030/9/2542
การวัดในการจัดงานบุคคลสวัสดิ์ สุคนธรังษี25174030/9/2542
ผู้ชายมาจากดาวอังคาร ผู้หญิงมาจากดาวศุกร์ = Men are from Mars, Women are from VenusGray, John, สงกรานต์ จิตสุทธิภากร, เรียบเรียง254124530/9/2542
การเงินการคลังด้านยาระดับจังหวัด : กรณีศึกษาจังหวัดลพบุรีพรเทพ ศิริวนารังสรรค์และคนอื่นๆ[2542]04/10/2542
ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางครอบครัวและความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาประไพศรี บูรณางกูร254104/10/2542
Death the Final FrontierHardt, Dale V.1979014/2/2543
Communication by Children and Adults : Social Cognitive and Strategic ProcessesSypher, Howard E. and Applegate, James L.198404/5/2543
การพัฒนาการดำเนินงานดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านพันธ์ศักดิ์ วราอัศวปติ[2540]09/2/2543
Dictionary of PsychologyStatt, David.198103/8/2543
คิดใหญ่ไม่คิดเล็กชวอร์ต, เดวิด เจ.254211527/10/2543
อยู่อย่างสง่าวิทยา นาควัชระ254332527/10/2543
Looking out / Looking in : Interpersonal communicationAdler, Ronald B.and Towne, Neil1987015/11/2543
สุกรและการรรักษาโรคประสบ บูรณมานัส2528822/2/2544
การผสมพันธุ์สุกรเพื่อให้ได้ลูกดกพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป252602/2/2544
Behavioral decision theoryWright, George1984019/1/2544
Behavioral decision Theory : an IntroductionWright, George1984019/1/2544
การเลี้ยงโคนมชวนิศนดากร วรวรรณ, ม.ร.ว.25271406/2/2544
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์สมชัย จันทร์สว่าง25272306/2/2544
มาตรฐานวิชาชีพจิตวิทยาคลินิกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย[2544]07/2/2544
รายงานการวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างเชาวน์ปัญญาและความสามารถทางอารมณ์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีปัญหาการเรียนกาญจนา คูณรังษีสมบูรณ์ และ อัมพร หัสศิริ[2544]07/2/2544
จิตวิทยาปรับตัวทุกสถานการณ์คางายะ ทาโคะ25428028/2/2544
(Good Book) คนรู้ใจ เล่ม 1วิทยา นาควัชระ254331028/2/2544
(Good Book) คนรู้ใจ เล่ม 2วิทยา นาควัชระ254318528/2/2544
(Good Book) คนรู้ใจ เล่ม 3วิทยา นาควัชระ254318528/2/2544
จิตวิทยาพัฒนาการสุชา จันทน์เอม254215028/2/2544
จิตวิทยาเด็กสุชา จันทน์เอม254315028/2/2544
จิตวิทยาเด็กเกเรสุชา จันทน์เอม254215028/2/2544
สร้างวินัยให้ลูกคุณอุมาพร ตรังคสมบัติ25422506/3/2544
จิตวิทยาทั่วไปกันยา สุวรรณแสง25421056/3/2544
จิตวิทยาการกีฬาสุปราณี ขวัญบุญจันทร์25411156/3/2544
พิชิตความสำเร็จให้เด็กๆ ของคุณสุรพงษ์ สุวจิตตานนท์,ผู้แปล25423006/3/2544
ผู้ชายมาจากดาวอังคารผู้หญิงมาจากดาวศุกร์ = Men are from Mars, Women are from Venusเกรย์, จอนห์น (Gray, John)25432456/3/2544
พลังจิตพิชิตความสำเร็จสนั่น ปัญญฤทธิ์25431696/3/2544
กำลังความคิดวิจิตรวาทการ, หลวง25412201/2/2545
ขอนแก่นสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์252925022/3/2544
พฤติกรรมกลุ่ม = Group Behaviorพงษ์พันธ์ พงษ์โสภา254210022/3/2544
ทฤษฎีและเทคนิคการให้คำปรึกษาพงษ์พันธ์ พงษ์โสภา254310022/3/2544
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับสมบูรณ์ 2541สัก กอแสงเรือง254110023/3/2544
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 ฉบับสมบูรณ์สัก กอแสงเรือง254116023/3/2544
พลังจิตบำบัด = The Healing Power of Mindทศยุทธ, ผู้แปล254123530/3/2544
จิตวิทยาแห่งชายและหญิงPhongphan Lebnag254316028/2/2544
พลังแห่งชีวิต ฉบับเข้มข้นแคนฟีลด์, แจ็ก, ลิษา ห่วงมณี, ผู้แปล254311530/3/2544
เลี้ยงลูกให้เป็อัจฉริยะและมีความสุขรัจนา254313830/3/2544
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 : ระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีการพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง254312030/3/2544
ค่านิยมของข้าราชการไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาชนบท : สาเหตุและแนวทางการแก้ไขวิรัช วิรัชนิภาวรรณ2532435/4/2544
พฤติกรรมองค์การ (Organization Behavior) : การศึกษาการบริหารพฤติกรรมองค์การเชิงบริหารธงชัย สันติวงษ์25402755/4/2544
การบริหารการพัฒนา : ความหมาย เนื้อหา แนวทาง และปัญหาติน ปรัชญพฤทธิ์25412706/4/2544
สอนให้เป็นอัจฉริยะตามแนวนีโอฮิวแมนนิสเกียรติวรรณ อมาตยกุล2541456/4/2544
ฮาร์ท แอนด์ โซล = Heart & Soulสุวินัย ภรณวลัย25401806/4/2544
เทคนิคการพัฒนาทีมงานชาญชัย อาจินสมาจาร[2536]406/4/2544
ศิลปการบังคับบัญชาสิทธิโชค วรานุสันติกูล25401209/4/2544
การพลิกชีวิตด้วยกำลังใจที่ยิ่งใหญ่วิโรจน์ โสวัณณะ และ ไชย ณ พล25401009/4/2544
การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคล (Trainning and Human Resourses Development)ชาญชัย อาจินสมาจาร2538659/4/2544
รวมบทความทางวิชาการ เรื่อง อีคิวอัจฉรา สุขารมณ์, วิลาศรักษณ์ ชัววัลลี, บรรณาธิการ25431309/4/2544
ฝึกลูกน้องให้เก่งฉัตรชัย อินทสุวรรณ, ผู้แปล25391759/4/2544
100 ปีแห่งการปฏิรูประบบราชการ วิวัฒนาการของอำนาจรัฐและอำนาจการเมืองชัยอนันต์ สมุทวณิช25381509/4/2544
คลายแรงกดดันของชีวิตด้วยข้อคิดจิตวิทยาเทียนหวี่, วรรธนะ มโนภินิเวศ254012010/4/2544
จิตวิทยาเรื่องริษยาฮอก, พอล25218010/4/2544
ปัญญา : จุดกำเนิดและกระบวนการพัฒนาทางปัญญาของมนุษยชาติสมัคร บุราวาศ253718010/4/2544
กลยุทธ์สร้างอำนาจในที่ทำงานธรรมจักร สร้อยพิกุล254114010/4/2544
จิตวิทยาองค์กรอุตสาหกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการเพิ่มผลิตภาพวิฑูรย์ สิมะโชคดี25399510/4/2544
ห้องเรียนของพ่อแม่ : การฝึกฝนตนเองให้เป็นพ่อแม่ที่มีประสิทธิภาพนิดดา หงษ์วิวัฒน์25396810/4/2544
คลายเครียดและคลายทุกข์ รู้จักชีวิตและแนวทางปฏิบัติรักษาคมจักร พันธ์วนิช25415011/4/2544
จิตวิทยาการจัดการองค์กรสิทธิโชค วรานุสันติกูล253910011/4/2544
จิตวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Psychology)ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์253612011/4/2544
นิเวศวิทยาของมนุษย์(Human Ecology)มนัส สุวรรณ253913812/4/2544
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเครื่องมือประเมินผลในการแต่งตั้งเพื่อเลื่อนตำแหน่งและโยกย้ายข้าราชการสาธารณสุขสายบริหารระดับ 8-10 และสายวิชาการระดับ 9-10 กระทรวงสาธารณสุขสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข25384519/4/2544
จิตวิทยาการจัดการองค์กรสิทธิโชค วรานุสันติกูล254012019/4/2544
พัฒนาชีวิตอย่างไรให้ประสบความสำเร็จสุเมธ แสงนิ่มนวล[2539]10019/4/2544
ดุลยภาพแห่งชีวิตตาร์ถัง ทุลกู, วัชรา ทรัพย์สุวรรณ, ผู้แปล254010519/4/2544
พระภูมิ-เจ้าที่เวทย์ วรวิทย์25418019/4/2544
ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม = Theories and Techniques in Behavior Modificationสมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต253926020/4/2544
จิตวิทยา : ศึกษาพฤติกรรมภายนอกและภายในไพบูลย์ เทวรักษ์253712020/4/2544
การบริหารบุคคลสุรศักดิ์ นานานุกูล และคนอื่นๆ2527026/4/2544
ทฤษฎีบุคลิกภาพนวลละออ สถาผล2527026/4/2544
7 อุปนิสัย พัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง
( The 7 Habits of Highly Effective people)
โควี่, สตีเฟน อาร์.253935027/4/2544
รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์
ระหว่างพ่อแม่และคนไข้โรคจิตเภทในวัฒนธรรมอีสาน
พินลดา มุลาลี และคนอื่นๆ254309/5/2544
รายงานการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเชาวน์ปัญญาและ
ความสามารถทางอารมณ์นักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีปัญหาการเรียน
กาญจนา คูณรังษีสมบูรณ์ และ อัมพร หัสศิริ[2543]015/5/2544
รายงานการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาวิไลรัตน์ คุ้มประยูร และคนอื่นๆ2539022/5/2544
สมาธิและการบำบัดโรคด้วยสีชาย รัศมีจันทร์,ผู้แปล254319027/6/2544
พลังจิตใต้สำนึกเมอร์ฟี, โจเซฟ / ทศยุทธ, ผู้แปล254320027/6/2544
ครุฑ (Garuda)สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี25447504/7/2544
ที่สุดดรักเกอร์ดรักเกอร์, ปีเตอร์ เอฟ.25439913/7/2544
อยู่อย่างสง่าวิทยา นาควัชระ254432513/7/2544
คนรู้ใจ เล่ม 3วิทยา นาควัชระ254418513/7/2544
จากความฉลาดทางอารมณ์สู่สติและปัญญาเทิดศักดิ์ เดชคง254414713/7/2544
เถ้าแก่มือโปร เคล็ดลับ 21 ข้อ :สำหรับผู้บริหารในโลกยุคไร้พรมแดนไฮเนคกี้, วิลเลี่ยม อี.254434017/7/2544
คู่มือฝึกปฏิบัติงานวิชาการสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
เรื่องการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านและการสอนสุขภาพจิตศึกษา[เทคโนโลยีสุขภาพจิต]
สวนสราญรมย์,โรงพยาบาล254102/8/2544
คู่มือปฏิบัติงาน การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านผู้ปฏิบัติงาน[เทคโนโลยีสุขภาพจิต]สวนสราญรมย์, โรงพยาบาล253402/8/2544
สคบ. กับการคุ้มครองผู้บริโภคคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, สำนักงาน254309/8/2544
แนวทางการจัดตั้งชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2532สำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค254409/8/2544
สคบ. กับการคุ้มครองผู้บริโภคคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, สำนักงาน2543016/8/2544
สคบ. กับการคุ้มครองผู้บริโภคคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, สำนักงาน2543016/8/2544
แนวทางจัดตั้งชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาะการ พ.ศ. 2532คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, สำนักงาน2544016/8/2544
แนวทางจัดตั้งชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาะการ พ.ศ. 2532คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, สำนักงาน2544016/8/2544
แบบบรรยายลักษณะงาน:ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เล่มที่ 13 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น
กรมสุขภาพจิต2544011/10/2544
คู่มือความฉลาดทางอารมณ์มูลนิธิจิตเวชศาสตร์สงเคราะห์25442029/11/2544
คู่มือความฉลาดทางอารมณ์มูลนิธิจิตเวชศาสตร์สงเคราะห์25442029/11/2544
วิธีปฏิบัติเพื่อช่วยคลายเครียดในการทำงานมูลนิธิจิตเวชศาสตร์สงเคราะห์25443029/11/2544
วิธีปฏิบัติเพื่อช่วยคลายเครียดในการทำงานมูลนิธิจิตเวชศาสตร์สงเคราะห์25443029/11/2544
รายงานวิจัยการพัฒนาแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์สำหรับประชาชนไทย อายุ 12 - 60 ปีสำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต254405/12/2544
สัมพันธภาพระหว่างบิดา มารดา และบุตรในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาที่ใช้สารเสพติดรัชชวัลย์ บุญโฉม และวัชรีย์ อุจะรัตน์254406/12/2544
กลยุทธ์การตลาด : การวางแผนการตลาดเสรี วงษ์มณฑา254218011/12/2544
สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์254115021/12/2544
ทฤษฎีการบำบัด(A Theory of Therapy)โคมบ์ส, อาร์เธอร์ ดับเบิ้ลยู254418026/12/2544
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยเทคโนโยลีสารนิเทศประเวศน์ มหารัตน์สกุล254425026/12/2544
จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล(Personal Management Psychology)ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์254414626/12/2544
กำลังใจแห่งชีวิต(Empowering Women)เฮย์, ลูอิส แอล25449528/12/2544
จิตวิทยาและพฤติกรรมผู้บริโภค(Psycology & Consumer Behavior)ปริญ ลักษิตานนท์254434028/12/2544
ศิลปะแห่งชีวิตเจษฎา ทองรุ่งโรจน์, ผู้แปล254313028/12/2544
จิตวิทยาเพื่อการฝึกอบรมผู้ใหญ่(Psychology for Tranning Adult)สุวัฒน์ วัฒนวงศ์254424028/12/2544
บางสิ่งบางอย่างช่วยสร้างรอยยิ้ม(เก็บที่ห้อง ผอ.)ซิกเลอร์, ซิก : สมใจ รักษาศรี, ผู้แปล254415028/12/2544
เชาวน์อารมณ์(EQ): ดัชนีวัดความสุขและความสำเร็จของชีวิต(เก็บที่ห้อง ผอ.)วีระวัฒน์ ปันนิตามัย254424028/12/2544
The Art of Integrative CounselingCorey, Gerald20017298/2/2545
The Handbook of CounselingLocke, Don C. [,…ed.]20014522.58/2/2545
คุสตาฟว์ เลอบอง25252030/9/2542
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการไหลตายของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Behavior Involved Sudden Unexplained Death Syndrome Among the Khonkaen University Security guard)ขอนแก่น, มหาวิทยาลัย253630/9/2542
คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับบุคลากรทางสุขภาพ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจบุญสืบ ศรีไชยยันต์ และ แสงจันทร์ ทองมาก25388030/9/2542
พัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จเปไรรา, อาเธอร์ พี., กิติมา อมรทัต, ผู้แปล25325930/9/2542
การจัดการพฤติกรรมมนุษย์สิทธิโชค วรานุสันติกูล25398030/9/2542
การดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการอำพล จินดาวัฒนะ และ พรรณี พัทรพงษ์พันธ์2531030/9/2542
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะสาขาแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยสรุปปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดทำและเสนอผลงานสมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญ กระทรวงสาธารณสุข254014030/9/2542
Copendium of Protects in Psychosocial and Behavioral Factors on the Promotion of Healthบ.สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพฯ) จก.ม.ป.ป.030/9/2542
เทคนิคการให้คำปรึกษาจำเนียร ช่วงโชติ2524030/9/2542
จิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็กกิติกร มีทรัพย์, ผู้แปล25222630/9/2542
การพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง (How to Improve Your Confidence)เคนเนธ แฮมบลี25375530/9/2542
กุลโลบายวิจิตรวาทการ, หลวง[2525]3530/9/2542
คดีเชอรี่แอน กระบวนยุติธรรมจะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้บริสุทธิ์ได้อย่างไรสำนักงานอัยการสูงสุด, สุพจน์ แจ้งเร็ว, บรรณาธิการ253914830/9/2542
รีเอ็นจิเนียริ่งภาคปฏิบัติ คู่มือการบริหารสำหรับนักธุรกิจและข้าราชการวิฑูรย์ สิมะโชคดี253815030/9/2542
จิตเวชศาสตร์ เล่ม 1ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกม.ป.ป.030/9/2542
การสื่อสารเพื่อการบำบัดลัดดา แสนสีหา2542030/9/2542
การสื่อสารเพื่อการบำบัดลัดดา แสนสีหา2542030/9/2542
คู่มือการฝึกอบรมความรู้สุขภาพจิตสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)กองสุขภาพจิต กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข2525030/9/2542
สุขภาพจิต 15 "สุขภาพจิตสตรีไทย"สถาบันสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข2535030/9/2542
สมครามปฏิวัติของคอมพิวเตอร์แทนแฮม, จอร์ช เค., เยาว์ สุทธินุ่น, ผู้แปล2513030/9/2542
โภชนาการ บำบัดโรคข้ออายุธ อังนิรชร, ผู้แปล25364230/9/2542
การดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค ในภาวะการระบาดของโรคเอดส์ปรีชา วิชิตพันธุ์, ผู้แปล254222030/9/2542
โรคระบบการหายใจและวัณโรคบัญญัติ ปริชญานนท์ และคนอื่น ๆ252212030/9/2542
วิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ เรื่อง เครื่องช่วยหายใจชูศักดิ์ เวชแพศย์ และคนอื่น ๆ2525030/9/2542
คู่มือวัณโรคกรมควบคุมโรคติดต่อ2528030/9/2542
การรักษาผู้ป่วยกระดูกขาหักประเสริฐ นุตกุล และคนอื่น ๆ2513030/9/2542
เครียดอันตรายใกล้ตัวอรุณี สุคันธรัตน์254014030/9/2542
ความจำของมนุษย์ทฤษฎีและวิธีสอนไสว เลี่ยมแก้ว25287030/9/2542
จิตวิเคราะห์แนวใหม่ปราโทรย์ เชาว์ศิลป์2532030/9/2542
จิตวิเคราะห์แนวใหม่ปราโมทย์ เชาว์ศิลป์2532030/9/2542
คู่มือปฏิบัติการจิตวิทยาการเรียนรู้จิตรา วสุวานิช2524030/9/2542
การเจริญเติบโตและปฏิกิริยาของเด็กเมื่อจากแม่ศรีสมวงศ์ วรรณศิลปิน2528030/9/2542
คู่มือการพัฒนาเด็กสุภาวดี หาญเมธีม.ป.ป45030/9/2542
คู่มือเรียนจิตวิทยาทั่วไปมหาวิทยาลัยเชียงใหม่2519030/9/2542
สภาวะจิตสังคมของผู้ป่วยและประเมินสมศร เชื้อหิรัญ2528030/9/2542
ความจำของมนุษย์ : ทฤษฎีและวิธีสอนไสว เลี่ยมแก้ว2528030/9/2542
จิตวิทยาการเรียนการสอน (ฉบับปรับปรุงใหม่)ชม ภูมิภาค25238530/9/2542
การสอนโดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการษมาน อมรวิวัฒน์25304530/9/2542
ความจำ มนุษย์ชัยพร วิชชาวุธ25203530/9/2542
พยากรณ์ดวงชะตา 12 ราศี ปี 2527คณะโหราศาสตร์ยูเรเนียนสากลม.ป.ป3030/9/2542
จิตวิทยาองค์การเอ๊ดการ์ เอช ซายน์25203030/9/2542
คุ่มือประนอมข้อพิพาทสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย แก่ประช2518030/9/2542
มนุษยสัมพันธ์กับนักบริหารดรุณ รักธรรม2532030/9/2542
จิตวิทยาคลีนิคสมองมนุษย์ (พรสววรค์) เล่ม 3ประมวญ ดิคคินสัน2527030/9/2542
จิตวิทยาสังคมร่วมสมัยพิสมัย วิบูลย์สวัสดิ์2528030/9/2542
บทศึกษาจิตวิทยา เพื่อการศึกษา การแนะแนว สุขภาพจิต ในโรงเรียนสุโท เจริญสุข25294530/9/2542
ตำราเรียนพูด 4 ภาษา 75 ชั่วโมงจำลอง พิศนาคะ25236030/9/2542
ใจเขาใจเราประสพ รัตนากร2513030/9/2542
มองชีวิต กับจิตแพทย์วิทยา นาควัชระ25253030/9/2542
มันสมองวิจิตรวาทการ, พลตรีหลวง25294013/4/2544
พระพุทศาสนา ให้อะไรพระโสภณคณาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญโณ)25291030/9/2542
บันทึกปาฐถาธรรมคนจิตผิดปกติมงคล ดวงเนตร25261030/9/2542
เศรษฐกิจพื้นบ้าน เล่ม 2กรมประชาสัมพันธ์25351030/9/2542
สารคดีหน้าต่างชีวิตชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์25282530/9/2542
เศรษฐีสอนลูกสุพรรณี วราทร254018730/9/2542
มนุษย์สัมพันธ์กับการสื่อสารกุลยา ตันติผลาชีวะ2526030/9/2542
จิตวิทยาสังคมประยุกต์ทางการศึกษาลัดดา กิติวิภาต25241930/9/2542
จิตวิทยาการบริหารงานบุคคลปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์25398630/9/2542
จิตวิทยาทั่วไป ฉบับแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมใหม่เดโช สวนนนท์25194530/9/2542
จิตวิทยา อปกติวิจิตพาณี วัฒนสินธุ์25241430/9/2542
จิตวิทยา ในการปกครอง (การบริหาร)อาภา ภมรบุตรม.ป.ป4030/9/2542
ชีวิตในสังคมเทคโนโลยีพระธรรมปฏิก (ป.อ.ปยุตฺโต)25405030/9/2542
ทนายชาวบ้านพงศ์ อมร25273530/9/2542
ไม่ผิดหรอกที่บอกปฏิเสธManvel J.Smith, ชลิตา ธีรวัฒนา, ผู้แปล[2538]7930/9/2542
เรียนรู้ : วิถีสู่ความสำเร็จเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์253910930/9/2542
ทฤษฎีและปฏิบัติการทางจิตวิทยาสังคมสงวน สุทธิเลิศอรุณ25294530/9/2542
พัฒนาการทางอารมณ์และบุคลิกภาพศรีธรรม ธนะภูมิ253512030/9/2542
จิตวิเคราะห์แนวใหม่ปราโมทย์ เชาวศิลป์2532030/9/2542
จิตวิทยาน่ารู้ (ใจเขาใจเรา ภาคสอง)ประสพ รัตนากร251230/9/2542
พัฒนาการทางอารมณ์และบุคลิกภาพศรีธรรม ธนะภูมิ253512030/9/2542
พัฒนาการทางอารมณ์และบุคลิกภาพศรีธรรฒ ธนะภูมิ253512026/2/2544
พัฒนาการเด็ก และการเลี้ยงดูสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย2531030/9/2542
การพัฒนา พฤติกรรมเด็กชัยยงค์ พรหมวงศ์2524030/9/2542
เอกสารการสอนชุดวิชา พัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดูสุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย2541030/9/2542
จิตวิทยาในชีวิตประจำวันตุ้ย ชุมสาย250815030/9/2542
จิตวิทยาเด็กสุรางค์ จันทร์เอม25172530/9/2542
จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นจำเนียร ช่วงโชติ2524030/9/2542
การตรวจสอบเชิงจิตวิทยาแอน อบาสตาซี251911030/9/2542
จิตวิทยาพัฒนาการตรี เพชรผุดม.ป.ป030/9/2542
สุขวิทยาจิตสุรางค์ จันทร์เอม25272530/9/2542
กระบวนการติดสินใจวีระพล สุวรรณนันต์ม.ป.ป030/9/2542
จิตวิทยาทั่วไปคณะศึกษาศาสตร์ ม.รามคำแหง2524030/9/2542
จิตวิทยาการปกครองชั้นเวียนสมพร สุทัศนีย์25276830/9/2542
จิตวิทยาเด็กเกเรสุชา จันทร์เอม25276830/9/2542
ปรัชญาจิตวิทยาธีระ อาชวเมธี25215530/9/2542
คู่มือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2532คณะกรรมการว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน2537030/9/2542
จิตวิทยาอุตสาหกรรมพรรณราย ทรัพยะประภา25297530/9/2542
การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช2524030/9/2542
การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช2524030/9/2542
จิตวิทยาทั่วไปกันยา สุวรรณแสง2540030/9/2542
จิตวิทยาทั่วไปกันยา สุวรรณแสง254010530/9/2542
จิตวิทยาการอ่านฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน์25254630/9/2542
จิตวิทยาพัฒนาชีวิตมนูญ ตนะวัฒนา25263830/9/2542
สารานุกรม พฤติกรรมเด็ก ความหมาย สาเหตุ และการแก้ไข เพื่อความเข้าใจพฤติกรรมเด็กอรุณรัศมี ฉายศิลป์ไชย254119030/9/2542
การทดสอบทางจิตวิทยาวิจิตรมณี เจริญขวัญ25231830/9/2542
แก้ปัญหาชีวิต ด้วยจิตวิทยาเจมส์ เอช โฮเด254010030/9/2542
ชีวิต เล่ม 2วิทยา นาควัชระ25264030/9/2542
ชีวิตเล่ม 6วิทยา นาควัชระ25254030/9/2542
ชีวิตเล่ม 3 รู้จักชีวิตวิทยา นาควัชระ25264030/9/2542
ชีวิต เล่ม 7วิทยา นาควัชระ25274030/9/2542
จิตวิทยาพัฒนาการพะยอม อิงคตานุวัฒน์ม.ป.ป30/9/2542
จิตวิทยาพัฒนาการเด็กพะยอม อิงคตานุวัฒน์2522830/9/2542
จิตวิเคราะห์ของฟรอยด์เฉลิมเกียรติ ผิวนวล2522030/9/2542
ให้ลูกน้อยเป็นอัจฉริยะด้วยการอ่านสันต์ สิงหภักดีม.ป.ป30/9/2542
ฉีกหน้ากากฟรอยด์ วิพากย์ฟรอยด์ด้วยทฤษฎีจิตวิเคราะห์ฟรอม์ อีวิค25335830/9/2542
จิตวิทยาสังคมเบื้องต้นอรทัย ชื่นมนุษย์252530/9/2542
แฮปปี้ไลฟ์แดง ใบเล่25253530/9/2542
จิตวิทยาการปฏิวัติเลอบอง, คุสตาฟว์, จินดา จินตนเสรี, ผู้แปล25252030/9/2542
พื้นฐานทฤษฎีจิตวิเคราะห์กิติกร มีทรัพย์, ผู้แปล25291830/9/2542
รวมข้อเขียนและบทความจิตวิทยาเดโช สวนานนท์ม.ป.ป3513/4/2544
ชีวิต เล่ม 2วิทยา นาควัชระ25264030/9/2542
จิตวิทยาเด็กเกเรสุชา จันทร์เอม25338530/9/2542
ก่อนจะถึงวันนั้นนวลศิริ เปาโรหิตย์254014030/9/2542
พัฒนาการวัยรุ่นพรพิมล เจียมนาครินทร์253919530/9/2542
จิตวิทยา การสร้างสรรค์สัมพันธภาพ แห่งความรักและการคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นมิ่งขวัญธรรม ฉ่ำชื่นเมือง254212030/9/2542
จิตวิทยาเรื่อง ริษยาพอล ฮอก25218030/9/2542
เหมือน ๆ จะแพ้ แต่ไม่แพ้ธรรมจักร สร้อยพิกุล25214530/9/2542
การปลูกฝังพฤติกรรมให้แก่เด็กป.มหาขันธ์25357030/9/2542
101 วิธีสร้างความประทับใจพรชัย, ผู้แปล254110030/9/2542
ยิ้มสู้โลกสิน วิภาวสุ25283530/9/2542
จิตวิทยาสังคมอรทัย ชื่นมนุษย์2524930/9/2542
จิตวิทยาน่าสนใจ สำหรับครูและนักแนะแนวสุโท เจริญสุข25234030/9/2542
เหมือน ๆ จะแพ้ แต่ไม่แพ้ธรรมจักร สร้อยพิกุล25214530/9/2542
วัยวัฒนาจิตวิทยาพัฒนาการ วัยท้าย--วัยทองประมวญ ดิคคินสัน25204930/9/2542
วัยวัฒนา จิตวิทยาพัฒนาการ เล่ม 2 วัยรุ่น วัยเร่งประมวญ ดิคคินสัน25204930/9/2542
วัยพัฒนา จิตวิทยาพัฒนาการ เล่ม 1วัยแรก วัยหลักประมวญ ดิคคินสิน25204930/9/2542
จิตวิทยาทั่วไปเดโช สวนานนท์25194530/9/2542
คู่มือทฤษฎีจิตวิเคราะห์ปราโมทย์ เชาวศิลป์2525030/9/2542
คำบรรยายกระบวนวิชาจิตวิทยาวัยรุ่นมลวิภา สุวรรณมาลัยม.ป.ป830/9/2542
คำบรรยายกระบวนวิชาจิตวิทยาวัยรุ่นมลวิภา สุวรรณมาลัยม.ป.ป830/9/2542
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบุคคลจำเนียร ช่วงโชติ2523030/9/2542
คู่มือจิตวิทยาทั่วไปคณะอาจาร์ยภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์2523030/9/2542
จิตวิทยาเด็กพิเศษสุขา จันทร์เอม25253030/9/2542
จิตวิทยาความแตกต่างระหว่างบุคคลวิจิตพาณี วัฒนสินธุ์ม.ป.ป1030/9/2542
คู่มือประกอบการประเมินและช่วยเหลือเด็กทางเชาวน์ปัญญาสุภาพร ประดับสมุทธฃ2538030/9/2542
จิตวิทยาความแตกต่างระหว่างบุคคลวิจิตพาณี เจริญขวัญม.ป.ป1030/9/2542
การตรวจสอบเชิงจิตวิทยาประชุมสุข อาชวอำรุง251911030/9/2542
ทฤษฎีบุคลิกภาพวิจิตพาณี เจริญขวัญ2524030/9/2542
จิตวิทยาเด็กมหาวิทยาลัยรามคำแหงม.ป.ป1230/9/2542
การวิจัยเชิงจิตวิทยาชัยพร วิชชาวุธ25235430/9/2542
จิตวิทยาสังคมเบื้องต้นอรทัย ชื่นมนุษย์2525030/9/2542
ทฤษฎี + การประยุกต์ของ Q.C.Cวีระพล สุวรรณนันต์25284030/9/2542
จิตวิทยา การสร้างสรรค์สัมพันธภาพแห่งความรักและการคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นมิ่งขวัญธรรม ฉ่ำชื่นเมือง254212030/9/2542
จิตวิทยาสังคมอรทัย ชื่นมนุษย์ม.ป.ป930/9/2542
ภูมิคุ้มกัน ภูมิคุ้มกันทางจิตสรพล สุขทรรศนีย์254212030/9/2542
การบริหารรัฐกิจอุทัย เลาหวิเชียร และ ประทาน คงฤทธิศึกษาการม.ป.ป13030/9/2542
QC : การบริหารแบบมีส่วนร่วมสมยศ นาวีการ25282830/9/2542
ควบคุมต้นทุนเพื่อสร้างกำไร = Watch Your FiguresParkinson, C. Northcote, สมชาย พิทยาอุดมฤกษ์25274030/9/2542
ศิลปการเป็นนักบริหารบุญมาก พรหมพ้วยม.ป.ป2830/9/2542
เกร็ดชีวิต คึกฤทธิ์ ปราโมทสยามรัฐม.ป.ป030/9/2542
คู่มือทำกิจกรรมกลุ่มสร้างคุณภาพงาน (Q.C. Circle)ประวิทย์ จงวิศาล และ วิจิตรา จงวิศาล25278030/9/2542
หลักการวิเคราะห์กรณีตัวอย่างประโชค ชุมพล2528030/9/2542
คู่มือการทำงบการเงิน : ห้างหุ้นส่วน บริษัทเอกชน และบริษัทมหาชนประยูร เถลิงศรี2528030/9/2542
การทุจริตในองค์การ = Fraud Within Organizationเกียรติศักดิ์ จีระเชียรนาถ252714030/9/2542
การใช้เครื่องสำนักงานขนิษฐา จิตรอรุณ25243530/9/2542
หลักและเทคนิคการวางแผนวีระพล สุวรรณนันต์25264030/9/2542
แบบทดสอบการเลาขานุการ สำหรับชั้น ปวช. ปีที่ 3วลัย สุขพัฒน์ธี25251830/9/2542
การฝึกอบรมจัดการสหกรณ "ปฏิบัติการเกี่ยวกับเงินสด" = Handling of Cash" ความรู้เบื้องต้นสำหรับพนักงานสหกรณ์ผูบริโภคใฝ่ฝัน ปิ่นประเสิรฐ, ผู้แปล2528030/9/2542
การฝึกอบรมจัดการสหกรณ์ "การวางแผนและควบคุมธุรกิจ" ความรู้เบื้องต้นสำหรับพนักงานสหกรณ์ผูบริโภคถวิล เลิศประเสิรฐ, ผู้แปล2524030/9/2542
การฝึกอบรมจัดการสหกรณ์ "อาคารและอุปกรณ์ร้านค้าขนาดเล็ก " ความรู้เบื้องต้นสำหรับพนักงานสหกรณ์ผูบริโภคถวิล เลิศประเสริฐ, ผู้แปล2524030/9/2542
การฝึกอบรมการจัดการสหกรณ์ "เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ว่าด้วยสหกรณ์ผู้บริโภค" ความรู้เบื้องต้นสำหรับพนักงานสหกรณ์ผูบริโภคธีรวิทย์ คุณทรัพย์, ผู้แปล2524030/9/2542
การฝึกอบรมการจัดการสหกรณ์ "หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดวางสินค้า = Basic Rules for the Display of Goods"วิเชียร โศภณ, ผู้แปล2525030/9/2542
สิทธิในการขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องมาจาก ช่วยเหลือราชการ ปฏิบัติงานของชาติ หรือปฏิบัติตามหน้าที่ มนุษย์ธรรมกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง2521030/9/2542
หลักการบริหาร คิว ซีประวิทย์ จงวิศาล252730/9/2542
รวมผลงาน QC Circle ของการประชุมใหญ่กลุ่มสร้างคุณภาพไทย ครั้งที่ 4 17 -22 ธันวาคม 2527ศูนย์พัฒนาคุณภาพ2527030/9/2542
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2521 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2523 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2526โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น2525030/9/2542
เขียนอย่างไรจึงจะได้เลื่อนระดับ ตอนที่ 1อุดร ชื่นกลิ่นธูป25248030/9/2542
คู่มือปฏิบัติการจิตวิทยาการเรียนรู้จิตรา วสุวานิช2524930/9/2542
หลักการจัดการสมคิด บางโม253813030/9/2542
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2506บุญชู เจนพนัส25131530/9/2542
กลยุทธ์และนโยบายธุรกิจธงชัย สันติวงษ์25267530/9/2542
การบริหารการเงินและพัสดุสมัย รื่นสุข25253030/9/2542
แนวทางป้องกันและแก้ไขทุจริต : มะเร็งร้ายของการดำเนินธุรกิจเกียรติศักดิ์ จีรเชียรนาถม.ป.ป11030/9/2542
คิว ซี เซอร์ เคิ้ล = The Quality Circle Guide to Participation ManagementDewar, Donald L., กรต์ธีร์ กุลชล, ผู้แปลมป.ป11030/9/2542
ธรรมและศิลปในการบริหาร โดยสองหมอแมกไซไซประเวศ วะสี และกระแส ชนะวงศ์2538030/9/2542
การเขียนในงานธุรกิจสมิต สัชฌุกรม.ป.ป3530/9/2542
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่ายกรมสรรพากร2532030/9/2542
ทำงานเป็นทีมโนแลน, วินเซนต์, วีระวัฒน์ พงษ์พยอม, เรียบเรียง25368530/9/2542
รู้เขารู้เรา = Effective Psychology for managersFeinberg, Mortimer R., เริงศักดิ์ ปานเจริญ, ผู้แปล25285430/9/2542
รวมบทความ ทางการประเมินโครงการสมหวัง พิธิยานุวัฒน์, บรรณาธิการ25287530/9/2542
แนวทางแก้ไข 30 ปัญหาทางการบริหาร = The 30 Most Common Problams in Management & How to Solve themดีลาเน, วิลเลียม เอ ., จินตนา บุญบงการม.ป.ป6530/9/2542
การบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือนไทยไพโรจน์ สิตปรีชา25275030/9/2542
การบริหารพัสด ุ: ทฤษฎีและปฏิบัติปรีชา จำปารัตน์ และไพศาล ชัยมงคล25197030/9/2542
สารานุกรม การบริหารสมพงศ์ เกษมสิน25174530/9/2542
งานผู้จัดการร้านสหกรณ์สนิท จิตตาภรณ์2527030/9/2542
การส่งเสริมกำลังใจของข้าราชการ : กิจกรรมตัวอย่างในสำนักงาน กพ.สำนักงานข้าราชการพลเรือน กพ.2527030/9/2542
ความรู้เบื้องต้นในการจัดทำแผนและโครงการ ตอน การวิเคราะห์ ความเป็นไปได้ของแผนและโครงการ (Feasibility Study)วีระพล สุวรรณนันต์25244030/9/2542
ศึกษา QC Circle ด้วยตัวอย่างจริงชัยฉลอง อัศวเสนา25284030/9/2542
การบริหารงานบุคคลแผนใหม่สมพงศ์ เกษมสิน252310030/9/2542
ศึกษา QC Circle ด้วยตัวอย่างจริงชัยฉลอง อัศวเสนา, บรรณาธิการ25284030/9/2542
การเก็บเอกสาร พช 523 ชล 311 หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2524มนตรี เอี่ยมวรกุล2526030/9/2542
การบริหารโดยวัตถุประสงค์ : MBOสมยศ นารีการ25286530/9/2542
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำหนังสือราชการ (ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526)อุดร ชื่นกลิ่นธูป25264530/9/2542
ความรู้เบื้องต้นในการจัดทำแผนและโครงการ ตอน การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนและโครงการ (Feasibility Study)วีระพล สุวรรณนันต์25244030/9/2542
การวางแผนงบประมาณสาคิตณ์ จันทโนทก25276030/9/2542
คู่มือวิทยากร QC และเกมส์ดวงจันทร์ ทิพย์ปรีชา และคนอื่น ๆ2537030/9/2542
กระบวนการแก้ปัญหาวีระพล สุวรรณนันต์25274030/9/2542
ไคเซ็น กุญแจสู่ความสำเร็จแบบญี่ปุ่นมาซาเอกิ อิไม, อัมพิกา ไกรฤทธิ์, เรียบเรียง253412030/9/2542
คิวซี เทคนิค ภาคทฤษฎีและชุด 76 คำถามอัตถกร กลั่นความดี และ สุวลัย กลั่นความดี25289430/9/2542
คู่มือการเบิกเงินสวัสดิการ การศึกษาของบุตรประหยัด กงตาล2524030/9/2542
เทคนิคการตั้งหัวข้อเรื่อง กิจกรรม คิวซี เซอร์เคิลคาเมมัทซึ มัทซึดะ, สุจริต คูณธนกุลวงศ์, ผู้แปล25284230/9/2542
หลักการจัดเก็บเอกสารและการจัดการเอกสาร ทธล.209 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)ทรงสมร คชเลิศม.ป.ป3030/9/2542
คู่มือ ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุ (ฉบับแก้ไขใหม่ 2523)ประหยัด กงตลา2523030/9/2542
สยามรัฐฉบับพิเศษ 82 ปี คึกฤทธิ์ ปราโมช : บริหารงาน สไตล์คึกฤทธิ์บริษัท สยามรัฐม.ป.ป030/9/2542
ผู้จัดการ ฉบับการบริหาร & การจัดการ 2สนธิ ลิมทองกุลม.ป.ป3030/9/2542
การสอบบัญชีวิเชียร พันธุ์ประไพ25325030/9/2542
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสมาน รังสิโอกฤษฎ์25305530/9/2542
จิตวิเคราะห์กิติกร มีทรัพย์, ผู้แปล25232030/9/2542
กฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชนคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย254108/11/2542
รู้จักตัวเองเวอร์นอน โคลแมน252115030/9/2542
ทฤษฎีการจูงใจ (Theory of Persuasion)ดารณี พานทอง พาลุสุข25302130/9/2542
แผนเปลี่ยนโลกของคิสซิงเจอร์คิสซิงเจอร์, เฮนรี่, มั่น พัธโนทัย, ผู้แปล25221530/9/2542
การปลูกฝังพฤติกรรมให้แก่เด็กป.มหาขันธ์25357027/2/2544
แปรความโกรธเป็นพลังชูติพล นาคมาศ, ผู้แปล25369530/9/2542
จากความฉลาดทางอารมณ์สู่สติปัญญาเทิดศักดิ์ เดชคง254212526/10/2542
กุศโลบายวิจิตรวาทการ,หลวง25411006/11/2542
กำลังใจวิจิตรวาทการ,หลวง25412206/11/2542
อำนาจมหัศจรรย์แห่งพลังจิตใต้สำนึกเชอร์แมน,ฮาโรลด์2541858/11/2542
กฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชนสภาทนายความ254108/11/2542
การรักษาวัณโรค : แนวทางสำหรับแผนงานระดับชาติศูนย์เอกสารองค์การอนามัยโลก กระทรวงสาธารณสุข254107/11/2542
การรักษาวัณโรค : แนวทางสำหรับแผนงานระดับชาติศูนย์เอกสารองค์การอนามัยโลก กระทรวงสาธารณสุข24107/11/2542
การรักษาวัณโรค : แนวทางสำหรับแผนงานระดับชาติศูนย์เอกสารองค์การอนามัยโลก กระทรวงสาธารณสุข254107/11/2542
คู่มือแบบสำรวจพฤติกรรมเด็ก(ฉบับปรับปรุงแก้ไขครั้งที่4)สมทรง สุวรรณเลิศ2542028/1/2543
ฝึกลูกรักให้เป็นนักคิดอุษณีย์ โพธิสุข254213531/1/2543
การพัฒนาการดำเนินงานดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านพันธ์ศักดิ์ วราอัศวปติ[2540]09/2/2543
พฤติกรรมข่มขู่ของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กรณีศึกษาทางสังคมจิตวิทยากรมสุขภาพจิต2542015/2/2543
เชาวน์อารมณ์ (EQ) ดัชนีวัดความสุข และความสำเร็จของชีวิตวีระวัฒน์ ปันนิตามัย254224016/3/2543
ความฉลาดทางอารมณ์เทิดศักดิ์ เดชคง254212827/3/2543
การแนะแนวและให้คำปรึกษาพงษ์พันธ์ พงษ์โสภา25204727/3/2543
มนุษยสัมพันธ์ = Human Relationsวิมล เหมือนคิด2531605/6/2543
ภูมิคุ้มกันทางจิตสรพล สุขทรรศนีย์254212013/7/2543
พ่อ รวมเรื่องจากบทความและเอกสารเผยแพร่ความรู้สุขภาพจิตศันสนีย์ สุดประเสริฐ2542020/7/2543
การปรับพฤติกรรมสมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต2526019/7/2543
ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรมสมโภช เอี่ยมสุภาษิต254127021/8/2543
เหรียญกษาปณ์ กรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325 - 2525กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง2525022/9/2543
เหรียญกษาปณ์ กรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325 - 2525กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง2525022/9/2543
การบริหารความรักเคียฟ, อารี25305515/9/2543
วัยรุ่นกำธร พริ้งศุลกะ[2524]06/10/2543
จิตวิทยาธุรกิจศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ252805/10/2543
จิตวิทยาอุตสาหกรรมอารี เพชรผุด2529725/10/2543
จิตวิทยาการแนะแนวสุชา จันทน์เอม2527305/10/2543
คู่มือทฤษฎีจิตวิเคราะห์ปราโมทย์ เชาวศัลป์252605/10/2543
คู่มือประเมินความสามรถทางเชาว์ปัญญาเด็กอายุ 12 - 15 ปีสมทรง สุวรรณเลิศ2541013/10/2543
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง การดูแลตนเองและการฟื้นฟูสภาพ = Chronic Obstructive Pulmonary Disease : Self - Care and Rehabilitationอัมพรพรรณ ธีรานุตร2542026/10/2543
EQ การบริหารอารมณ์ด้วยรอยยิ้มแบบไทย ๆแสงอุษา โลจนานนท์ และ กฤษณ์ รุยาพร254319027/10/2543
ฉลาดใช้สมองครองแผน ไชยธนะสาร25439027/10/2543
การเรียนรู้สู่พลังจิตใจเทอดศักดิ์ เดชคง25437027/10/2543
กรุสมบัติของความสำเร็จจิตรา ก่อนันทเกียรติ254216028/11/2543
ไม่มีใครรู้จัก : วิธีคิด เบื้องหลัง งานเมือง การเมืองพิจิตต รัตตกุล254310029/11/2543
การประเมินผลงานฝึกอบรม : การตรวจสอบความสำเร็จของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์254319015/2/2544
อยู่กับเด็กเกียรติวรรณ อมาตยกุล25445515/2/2544
Human Behavior An Introduction for Medical StudentsStoudemire, Alan199479030/9/2542
Explaning Psychological StatisticsCohen, Barry H.20014190.41/3/2545
ผลทางการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มเน้นทฤษฎีการพิจารณาเหตุผลและอารมณ์และการให้ข้อสนเทศที่มีต่อการพัฒนาความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ของเยาวชนในสถานฝึกอบรมยุภาพร ยุระยาตร์254401/3/2545
จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล(Personal Management Psychology) หมายเหตุ:ได้อภินันทนาการจาก วพ.ศรีมหาสารคารปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์254406/3/2545
จิตวิทยาเพื่อการฝึกอบรมผู้ใหญ่(Psychology for Trainning adult) หมายเหตุ:ได้อภินันทนาการจาก วพ.ศรีมหาสารคารสุวัฒน์ วัฒนวงศ์254406/3/2545
พัฒนาชีวิตด้วยจิตใต้สำนึก หมายเหตุ:ได้อภินันทนาการจาก วพ.ศรีมหาสารคารทศยุทธ254306/3/2545
การสอนพฤติกรรมที่ดี : คู่มือสำหรับผู้ปกครอง : หนังสือชุดสร้างเสริมคุณค่าและพฤติกรรมที่ดีสำหรับเด็กไทม์ ไลฟ์,เอเชีย :พูนพัฒน์ และคนอื่นๆ, ผู้แปล25426203/4/2545
สร้าง E.Q. ให้ลูกคุณอุมาพร ตรังคสมบัติ25443003/5/2545
สร้างวินัยให้ลูกคุณอุมาพร ตรังคสมบัติ25442503/5/2545