Copyright © 2004
 

ปฏิทิน เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561
SUN
MON
TUE
WED
THU
FRI
SAT
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7


 เรื่องน่าอ่าน
ดัชนีความสุขประชาชาติ (GNH)
ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์ วัตถุนิยมอันเชี่ยวกราก ประเทศภูฏานเป็นประเทศหนึ่งที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ ภูมิปัญญา และคุณค่าทางวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้ได้อย่างกลมกลืนกับกระแสการพัฒนาที่ไหลมาจากทางตะวันตก ....

 กิจกรรมชมรม
  • 9 ธันวาคม 2547 -- เปิดเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
  • กิจกรรมหารายได้เพื่อการดำเนินงานของชมรม ได้แก่ การจำหน่ายเสื้อยืด เสื้อแจ๊คเก็ต
  • จดหมายข่าวชมรมราย 2 เดือน
  • รับสมัครสมาชิกชมรมจนถึงปัจจุบัน 1,005 ราย
  • จัดทำเว็บไซต์ของชมรม
  • ประชุมวิชาการชมรมสุขภาพจิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2545 เรื่อง สุขใจในวัยทำงาน
  • ประชุมวิชาการชมรมสุขภาพจิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2544 เรื่อง ภูมิคุ้มกันทางใจวัยรุ่นอีสาน ปี 2002
  • ประชุมวิชาการชมรมสุขภาพจิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2543 เรื่อง ลูกอีสาน...วิถีชีวิตวันนี้
  • ประชุมวิชาการชมรมสุขภาพจิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2542 เรื่อง ครอบครัวอีสาน ปี 2000
 Link สาธารณสุขจังหวัด

 หนังสือพิมพ์

 สถานีโทรทัศน์
> TV3 > TV5 > CH7
> Modern 9 > CH11
> ITV > UBC
> Nation Channel

 Link หน่วยงานราชการ

 ชมรมสุขภาพจิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North East Mental Health Association : NEMA)
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ถนนชาตะผดุง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร. 0 4332 7640    โทรสาร 0 4332 7642