ทีมนำทางคลินิก (PCT) โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ได้จัดประชุมฯ เพื่อการพัฒนาคุณภาพทางคลินิก ในวันที่ 16 ธันวาคม 2552 ณ ห้องประชุมลักษณวิจารณ์
          โดยได้รับเกียรติจาก รศ.พญ.สุวรรณา อรุณพงศ์ไพศาล ให้เกียรติเป็นวิทยากรและร่วมวิพากษ์
ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา CPG Suicide ของรพ. และบรรยายเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านการประเมินและช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ให้กับทีมคุณภาพ JVKK