แบบประเมินสุขภาพจิต
 
 
แบบประเมินสุขภาพจิต
1.  แบบประเมินดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสั้น (15 ข้อ)
2.  แบบประเมินดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสมบรูณ์(55ข้อ)
3.  Michigan Alcoholism Screening Test(MAST)
4.  Health Opinion Survey
5.  SPST..2 เดือนที่ผ่านมารู้สึกอย่างไรต่อเหตุการณ์นี้
6.  แบบประเมินวิเคราะห์ความเครียด
7.  แบบประเิมินภาวะสุขภาพจิตของหญิงมีครรภ์
8.  แบบทดสอบ Webhabolic
9.  ความรักของคุณเป็นอย่างไร
10.  อารมณ์ของคุณเป็นอย่างไร
11.  คุณเป็นเพื่อนที่ดีได้แค่ไหน
12.  คุณพร้อมจะแต่งงานหรือยัง
13.  คนรักกับเพื่อนใครสำคัญกว่า
14.  บุคลิกภาพของคุณ
15.  แบบสอบถามสุขภาพทั่วไป(Thai GHQ-12)
16.  แบบทดสอบการติดสารนิโคติน
17.  เครียด...จากการเมือง
18. แบบประเมินอาร์คิว (RQ)
 


โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
169 ถนนชาตะผดุง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น Tel. 0-4322-7422 Fax.0-4322-4722
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | ระบบคุณภาพ | ติดต่อเรา      
Copyright © 2008 jvkk.go.th. All rights reserved. :: view size 600x800 pixels