โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ เป็นองค์กรที่มีมาตรฐานเป็นเลิศด้านบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชในปี พ.ศ. 2558

ค้นหา:

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
ประกาศสอบราคาโรงจอดรถบ้านพักเรือนแถว 2
ประกาศรับสมัครร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเรือนแถว 4
ประกาศเรื่อง "การทำลายแฟ้มประวัติผู้ป่วย" โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
เอกสารประกอบการอบรมแพทย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถสาขาเวชศาสตรป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน ประจำปี 2556  Phase1 , Phase2 , Phase3,Phase4 และ Phase5
การแต่งตั้งข้าราชการในการดำรงตำแหน่งประเภทผู้อำนวยการ ระดับสูง
ประกาศรับย้ายโอนข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ประกาศนโยบายด้านความโปร่งใส และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
เอกสารการสัมนาเครือข่ายบริการสุขภาพจิตไฟล์นำเสนอ 6-8 ก.พ. 56 โรงแรมเซนธารา ขอนแก่น
ประกาศนโยบายด้านความโปร่งใส และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ปฏิบัติงานที่ฝ่ายการเงินและบัญชี)
สรุปรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2556
สรุปรายงานการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ประจำเดือน เมษายน 2556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล๊อกทึบ
รายงานผลการพิจารณาการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างจ้างเหมาก่อสร้างถังกักเก็บน้ำใส
สรุปรายงานการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ประจำเดือน มีนาคม 2556
สรุปรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารสำเร็จรูปผู้ป่วยสามัญ/พิเศษ
สรุปรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2556
สรุปรายงานการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2556
สรุปรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2556
สรุปรายงานการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ประจำเดือน มกราคม 2556
 
วารสารจิตเวชขอนแก่นฯ
[Download]
 
แนะนำหนังสือวิจัยใหม่
การสำรวจความสุขคนไทย ปี 48
[Download]
ชุดความรู้และแนวทางปฎิบัติ
"การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยจิตเภท"
ฉบับปรับปรุง'51
นวัตกรรมงานวิจัยใหม่
การพัฒนาแบบคัดกรองผู้ที่
Download Download Download Download Download
 
www.ha.go.th ชมรมเพื่อนใจ..วัยรุ่น To Be Number 1 ประมูล/ประกวดราคา ศูนย์อำนวยการ
และบริการนักท่องเที่ยว
กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์เอาชนะฯ KM-ICA กรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ระบบ I refer
ช่องทางการให้บริการ
   ฐานข้อมูลวิจัย
   ผลงานการวิจัย
   รายงาน MCC
   CPG/คู่มือ
   แบบคัดกรอง
   แบบประเมิน
   บทความวิชาการ
   การจัดการความรู้ KM / CQI
   E-learning
   ปีงบประมาณ 2555
   ปีงบประมาณ 2554
   ปีงบประมาณ 2553
   ปีงบประมาณ 2552
 
โดย:สำนักคุณภาพ
   ฉบับที่ 9/2554 
   ฉบับที่ 8/2554
   ฉบับที่ 7/2554
   ฉบับที่ 6/2554
อ่านต่อค่ะ....
   โรงพยาบาล/สถาบัน
   ศูนย์สุขภาพจิต
   หน่วยงานส่วนกลาง
Onlineขณะนี้ : 1 คน
คุณเป็นคนที่  :
เริ่มนับวันที่ 14 กรกฎาคม 2551
 
ความน่าสนใจในเว็บ ???

   น่าสนใจ

   ไม่น่าสนใจ

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
169 ถนนชาตะผดุง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น Tel. 0-4320-9999 Fax.0-4322-4722
  หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | ระบบคุณภาพ | ติดต่อเรา      
Copyright © 2008 jvkk.go.th. All rights reserved. :: view size 600x800 pixels