แบบคัดกรอง
 
 
แบบคัดกรองสุขภาพจิต
1.  แบบคัดกรองความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย1
2.  แบบคัดกรองความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย2
3.  แบบคัดกรองความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย3
4.  แบบคัดกรองความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย(ใหม่)
5.  แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า (ใหม่)
6.  แบบวัดความซึมเศร้า CES-D
7.  แบบคัดกรอง PTSD(หลังจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ/ร้ายแรงที่ผ่านมา)
 


โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
169 ถนนชาตะผดุง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น Tel. 0-4322-7422 Fax.0-4322-4722
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | ระบบคุณภาพ | ติดต่อเรา      
Copyright © 2008 jvkk.go.th. All rights reserved. :: view size 600x800 pixels