หน่วยงานยานพาหนะโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์ ::: :::  
 
  ระเบียบฯ สวัสดิการ
  ระเบียบการใช้รถยนต์
      ราชการส่วนกลาง

  โครงสร้างหน่วยงาน

  เขตเทศบาลฯ
         ทำรายการจองรถ
         ทำรายการอนุมัติ
         เช็ครายการอนุมัติ

  ต่างจังหวัด
         ทำรายการจองรถ
         เช็ครายการอนุมัติ
  รายงาน
         รายการประจำปี
         รายการประจำเดือน

  ประวัติของรถ
  สมุดเยี่ยมชม
  ถาม-ตอบ
  ข่าวประจำวันติดต่อ-สอบถาม

Best view with IE5+
800x600 pixels
Medium Text


  Visitors
Since September 01, 2004.
Member's Login.
User name:
Password:


<<< อ่านต่อ >>>

ตารางการใช้รถนอกเขต และต่างจังหวัด
 
ที่ วันเดินทาง เวลาเดินทาง วันเดินทางกลับ จังหวัด ผู้ขอ พขร.
1.  [24 พฤศจิกายน 2560] [8:00:00] [24 พฤศจิกายน 2560]    นครราชสีมา  นางไพลิน ปรัชญคุปต์  นาย สุนันท์ สีหาราช
2.  [3 สิงหาคม 2559] [8:30:00] [5 สิงหาคม 2559]    อยุธยา  นายรุ่งเรือง สำราญบึงแก  นาย อำนาจ พุทธรรมมา
3.  [30 กรกฎาคม 2559] [13:30:00] [31 กรกฎาคม 2559]    ปทุมธานี  นายรุ่งเรือง สำราญบึงแก  นาย อำนาจ พุทธรรมมา
4.  [29 กรกฎาคม 2559] [8:30:00] [29 กรกฎาคม 2559]    ขอนแก่น  นางสาววรรณมณี รวมจิตร  นาย วรวิทย์ ไพรศรี
5.  [23 มิถุนายน 2559] [6:00:00] [23 มิถุนายน 2559]    กาฬสินธิ์  นางสาวอังคณาพร คำชมภู  นาย สุนันท์ สีหาราช
6.  [23 พฤษภาคม 2559] [13:00:00] [23 พฤษภาคม 3645]    ขอนแก่น  นางสุวดี ศรีวิเศษ  นาย อาคม อินทรสันติ์
7.  [27 เมษายน 2559] [8:30:00] [29 เมษายน 2559]    นครราชสีมา  นางสาวธนภรณ์ ทองล้วน  นาย ศุภชัย สิงห์คำป้อง
8.  [21 เมษายน 2559] [9:00:00] [22 เมษายน 2559]    นครพนม  น.ส.อังคณาพร คำชมภู  นาย ศุภชัย สิงห์คำป้อง
9.  [7 เมษายน 2559] [8:30:00] [8 เมษายน 2559]    นนทบุรี  นส.สุดารินทร์ ผาฤพล  นาย ศุภชัย สิงห์คำป้อง
10.  [6 เมษายน 2559] [13:00:00] [6 เมษายน 2559]    ขอนแก่น  นายรุ่งเรือง สำราญบึงแก  นาย อำนาจ พุทธรรมมา

<<< อ่านต่อ >>>

*** มีการปรับปรุงใหม่ เมื่อ 30 เมษายน 2557

*** มีการปรับปรุงใหม่ เมื่อ 30 เมษายน 2557
รายการจองรถนอกเขต และต่างจังหวัด ที่รอการอนุมัติ

  = รอให้หัวหน้าหน่วยงานรับทราบการขอรถ    = รอการอนุมัติการผู้บริหาร
วันยื่นคำขอ เวลา จังหวัด เรื่อง หน่วยงาน ผู้ขอจอง สถานะ
[26 พฤษภาคม 2563] 11:30:00 น.  ขอนแก่น   ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยยุ่งยาก ซับซ้อนในชุมชน  กลุ่มงาน สุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน  นางวนิดา บุตรรินทร์ 
[25 พฤษภาคม 2563] 11:00:00 น.  กาฬสินธิ์   พบนายแพทย์สสจ.กาฬสินธุ์ และผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  กลุ่มงาน สุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน  นางเพชรรัชต์ มหกิตต์ไพศาล 
[20 พฤษภาคม 2563] 8:30:00 น.  ขอนแก่น   ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยยุ่งยาก ซับซ้อนในชุมชน  กลุ่มงาน สุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน  นางวนิดา บุตรรินทร์ 
[20 พฤษภาคม 2563] 7:00:00 น.  ขอนแก่น   ร่วมเป็นวิทยากรและคณะทำงานโครงการ  กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์  นางไพลิน ปรัชญคุปต์ 
[14 เมษายน 2563] 8:00:00 น.  ขอนแก่น   ติดต่อประสานงานโครงการ  ข้อมูลและเครือข่ายการป้องกันการฆ่าตัวตาย  นายอธิวัฒน์ พัฒนจักร์ 
[14 เมษายน 2563] 8:00:00 น.  ขอนแก่น   ติดต่อประสานงานโครงการ  ข้อมูลและเครือข่ายการป้องกันการฆ่าตัวตาย  นายอธิวัฒน์ พัฒนจักร์ 
[14 เมษายน 2563] 12:30:00 น.  ขอนแก่น   ติดต่อประสานงานโครงการ  ข้อมูลและเครือข่ายการป้องกันการฆ่าตัวตาย  นายอธิวัฒน์ พัฒนจักร์ 
[1 เมษายน 2563] 12:30:00 น.  ขอนแก่น   ไปงานฌาปนกิจศพคุณพ่อของคุณณัฏฐาภรณ์ เบ้าเรือง  ตึกฝ้ายคำ  นางสุมาลี ทองครไทย 
[31 มีนาคม 2563] 17:00:00 น.  ขอนแก่น   สวดอภิธรรมคุณพ่อคุณณัฏฐาภรร์  ตึกฝ้ายคำ  นางสุมาลี ทองครไทย 
[23 มีนาคม 2563] 14:00:00 น.  ขอนแก่น   ร่วมงานฌาปนกิจศพ  ฝ่ายบริหารทั่วไป  สุกฤตา เหมือนปืน 
[23 มีนาคม 2563] 14:00:00 น.  ขอนแก่น   ร่วมงานฌาปนกิจศพ  ฝ่ายบริหารทั่วไป  สุกฤตา เหมือนปืน 
[17 มีนาคม 2563] 7:15:00 น.  ขอนแก่น   ส่งนักศึกษา PG เด็กฝึกปฏิบัติงาน  ฝ่ายการพยาบาล  นางสิวลี เปาโรหิตย์ 
[17 มีนาคม 2563] 7:15:00 น.  ขอนแก่น   ส่งนักศึกษา PG เด็กฝึกปฏิบัติงาน  ฝ่ายการพยาบาล  นางสิวลี เปาโรหิตย์ 
[17 มีนาคม 2563] 7:15:00 น.  ขอนแก่น   ส่งนักศึกษา PG เด็กฝึกปฏิบัติงาน  ฝ่ายการพยาบาล  นางสิวลี เปาโรหิตย์ 
[16 มีนาคม 2563] 7:15:00 น.  ขอนแก่น   ส่งนักศึกษา PG เด็กฝึกปฏิบัติงาน  ฝ่ายการพยาบาล  นางสิวลี เปาโรหิตย์ 
[10 มีนาคม 2563] 6:00:00 น.  ขอนแก่น   โครงการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อนในชุมชน  กลุ่มงาน สุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน  นางวนิดา บุตรรินทร์ 
[6 มีนาคม 2563] 10:00:00 น.  ขอนแก่น   ร่วมงานฌาปนกิจศพบิดานายโสฬส ศตเบญญา  ศูนย์ประชาสัมพันธ์  นายสุบิน สมีน้อย 
[24 กุมภาพันธ์ 2563] 6:00:00 น.  มหาสารคาม   ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข  กลุ่มงาน สุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน  นางเพชรรัชต์ มหกิตต์ไพศาล 
[19 กุมภาพันธ์ 2563] 7:00:00 น.  กาฬสินธิ์   เก็บ IQ  กลุ่มงานจิตวิทยา  อัจฉรา มุ่งพานิช 
[17 กุมภาพันธ์ 2563] 11:00:00 น.  ขอนแก่น   ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยยุ่งยาก ซับซ้อนในชุมชน  กลุ่มงาน สุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน  นางวนิดา บุตรรินทร์ 

© 2004 หน่วยงานยานพาหนะโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์  Contact WebMaster