หน่วยงานยานพาหนะโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์ ::: :::  
 
  ระเบียบฯ สวัสดิการ
  ระเบียบการใช้รถยนต์
      ราชการส่วนกลาง

  โครงสร้างหน่วยงาน

  เขตเทศบาลฯ
         ทำรายการจองรถ
         ทำรายการอนุมัติ
         เช็ครายการอนุมัติ

  ต่างจังหวัด
         ทำรายการจองรถ
         เช็ครายการอนุมัติ
  รายงาน
         รายการประจำปี
         รายการประจำเดือน

  ประวัติของรถ
  สมุดเยี่ยมชม
  ถาม-ตอบ
  ข่าวประจำวันติดต่อ-สอบถาม

Best view with IE5+
800x600 pixels
Medium Text


  Visitors
Since September 01, 2004.
Member's Login.
User name:
Password:

ตารางการใช้รถในเขตเทศบาลฯ รพจ.ขอนแก่นราชนครินทร์
 
ที่ วันที่ เวลา สถานที่ ผู้ขอ พขร. หมายเหตุ
1.  [25 กุมภาพันธ์ 2561] [7.00]    สนามบินขอนแก่น  เอมหทัย ศรีจันทร์หล้า  นาย ศุภชัย สิงห์คำป้อง   
2.  [23 กุมภาพันธ์ 2561] [8.30]    หมู่บ้านศุภาลัยปาร์ควิว  นางเยาวภา ไตรพฤกษชาติ  นายยุทธศาสตร์ อุปพันธ์   
3.  [23 กุมภาพันธ์ 2561] [9.00]    ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาวะดอนดู่ (เที่ยวกลับ)  นางไพลิน ปรัชญคุปต์  นายยุทธศาสตร์ อุปพันธ์   
4.  [23 กุมภาพันธ์ 2561] [9.00]    ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาวะดอนดู่  นายวิญญู สิงห์นาง  นาย อาคม อินทรสันติ์   
5.  [23 กุมภาพันธ์ 2561] [11.30]    ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาวะดอนดู่ (เที่ยวไป)  นางไพลิน ปรัชญคุปต์  นายยุทธศาสตร์ อุปพันธ์   
6.  [23 กุมภาพันธ์ 2561] [12.00]    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นางศุภรัตน์ เวชสุวรรณ  นาย อำนาจ พุทธรรมมา   
7.  [23 กุมภาพันธ์ 2561] [13.00]    หมู่บ้านศุภาลัยปาร์ควิว  นางเยาวภา ไตรพฤกษชาติ  นาย วรวิทย์ ไพรศรี   
8.  [23 กุมภาพันธ์ 2561] [15.30]    ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาวะดอนดู่  นายวิญญู สิงห์นาง  นาย อาคม อินทรสันติ์   
9.  [22 กุมภาพันธ์ 2561] [8.30]    หมู่บ้านศุภาลัยปาร์ควิว  นางเยาวภา ไตรพฤกษชาติ  นายยุทธศาสตร์ อุปพันธ์   
10.  [22 กุมภาพันธ์ 2561] [9.00]    ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาวะดอนดู่  นายวิญญู สิงห์นาง  นาย อาคม อินทรสันติ์   

<<< อ่านต่อ >>>

ตารางการใช้รถนอกเขต และต่างจังหวัด
 
ที่ วันเดินทาง เวลาเดินทาง วันเดินทางกลับ จังหวัด ผู้ขอ พขร.
1.  [24 พฤศจิกายน 2560] [8:00:00] [24 พฤศจิกายน 2560]    นครราชสีมา  นางไพลิน ปรัชญคุปต์  นาย สุนันท์ สีหาราช
2.  [3 สิงหาคม 2559] [8:30:00] [5 สิงหาคม 2559]    อยุธยา  นายรุ่งเรือง สำราญบึงแก  นาย อำนาจ พุทธรรมมา
3.  [30 กรกฎาคม 2559] [13:30:00] [31 กรกฎาคม 2559]    ปทุมธานี  นายรุ่งเรือง สำราญบึงแก  นาย อำนาจ พุทธรรมมา
4.  [29 กรกฎาคม 2559] [8:30:00] [29 กรกฎาคม 2559]    ขอนแก่น  นางสาววรรณมณี รวมจิตร  นาย วรวิทย์ ไพรศรี
5.  [23 มิถุนายน 2559] [6:00:00] [23 มิถุนายน 2559]    กาฬสินธิ์  นางสาวอังคณาพร คำชมภู  นาย สุนันท์ สีหาราช
6.  [23 พฤษภาคม 2559] [13:00:00] [23 พฤษภาคม 3645]    ขอนแก่น  นางสุวดี ศรีวิเศษ  นาย อาคม อินทรสันติ์
7.  [27 เมษายน 2559] [8:30:00] [29 เมษายน 2559]    นครราชสีมา  นางสาวธนภรณ์ ทองล้วน  นาย ศุภชัย สิงห์คำป้อง
8.  [21 เมษายน 2559] [9:00:00] [22 เมษายน 2559]    นครพนม  น.ส.อังคณาพร คำชมภู  นาย ศุภชัย สิงห์คำป้อง
9.  [7 เมษายน 2559] [8:30:00] [8 เมษายน 2559]    นนทบุรี  นส.สุดารินทร์ ผาฤพล  นาย ศุภชัย สิงห์คำป้อง
10.  [6 เมษายน 2559] [13:00:00] [6 เมษายน 2559]    ขอนแก่น  นายรุ่งเรือง สำราญบึงแก  นาย อำนาจ พุทธรรมมา

<<< อ่านต่อ >>>

*** มีการปรับปรุงใหม่ เมื่อ 30 เมษายน 2557
รายการจองรถในเขตเทศบาลฯ ที่รอการอนุมัติ
= รอให้หัวหน้าหน่วยงานรับทราบการขอรถ     = รอการอนุมัติ
ที่ วันที่ เวลา สถานที่ ผู้ขอ ฝ่าย/กอง/ตึก/งาน เบอร์โทร อนุมัติ
1.  [2 มีนาคม 2561] [19.3]   สนามบินขอนแก่น  เอมหทัย ศรีจันทร์หล้า  งานผู้ช่วยผู้อำนวยการ  63131
2.  [1 มีนาคม 2561] [17]   สนามบินขอนแก่น  เอมหทัย ศรีจันทร์หล้า  งานผู้ช่วยผู้อำนวยการ  63131
3.  [28 กุมภาพันธ์ 2561] [12]   สนามบินขอนแก่น-โรงแรมพูลแมน  เอมหทัย ศรีจันทร์หล้า  งานผู้ช่วยผู้อำนวยการ  63131
4.  [28 กุมภาพันธ์ 2561] [16]   สนามบินขอนแก่น  พิมพ์นิดา กุลสุนทราลัย  สำนักคุณภาพ  63142
5.  [28 กุมภาพันธ์ 2561] [11.45]   ร้านอ้วนสมบูรณ์  พิมพ์นิดา กุลสุนทราลัย  สำนักคุณภาพ  63142
6.  [28 กุมภาพันธ์ 2561] [8.15]   โรงแรมอวานี ขอนแก่น  พิมพ์นิดา กุลสุนทราลัย  สำนักคุณภาพ  63142
7.  [27 กุมภาพันธ์ 2561] [17.45]   วัดนาควิชัย จ.มหาสารคาม  เอมหทัย ศรีจันทร์หล้า  งานผู้ช่วยผู้อำนวยการ  63131
8.  [27 กุมภาพันธ์ 2561] [16.3]   โรงแรมอวานี ขอนแก่น  พิมพ์นิดา กุลสุนทราลัย  สำนักคุณภาพ  63142
9.  [27 กุมภาพันธ์ 2561] [11.45]   ร้านอำพรแหนมเนือง  พิมพ์นิดา กุลสุนทราลัย  สำนักคุณภาพ  63142
10.  [27 กุมภาพันธ์ 2561] [7.3]   สนามบินขอนแก่น  พิมพ์นิดา กุลสุนทราลัย  สำนักคุณภาพ  63142

*** มีการปรับปรุงใหม่ เมื่อ 30 เมษายน 2557
รายการจองรถนอกเขต และต่างจังหวัด ที่รอการอนุมัติ

  = รอให้หัวหน้าหน่วยงานรับทราบการขอรถ    = รอการอนุมัติการผู้บริหาร
วันยื่นคำขอ เวลา จังหวัด เรื่อง หน่วยงาน ผู้ขอจอง สถานะ
[24 กุมภาพันธ์ 2561] 0:00:00 น.  ขอนแก่น   ลงสำรวจพื้นที่นำร่องโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยจิตเวช  งานผู้ช่วยผู้อำนวยการ  เอมหทัย ศรีจันทร์หล้า 
[24 กุมภาพันธ์ 2561] 17:45:00 น.  มหาสารคาม   ร่วมฟังสวดอภิธรรมมารดา แพทย์หญิงสิริกุล  งานผู้ช่วยผู้อำนวยการ  เอมหทัย ศรีจันทร์หล้า 
[24 กุมภาพันธ์ 2561] 17:45:00 น.  มหาสารคาม   ร่วมฟังสวดอภิธรรมมารดา แพทย์หญิงสิริกุล  งานผู้ช่วยผู้อำนวยการ  เอมหทัย ศรีจันทร์หล้า 
[20 กุมภาพันธ์ 2561] 6:30:00 น.  ขอนแก่น   ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อนในชุมชน  กลุ่มงาน สุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน  น.ส.ยุพิน สีกงพลี 
[19 กุมภาพันธ์ 2561] 8:00:00 น.  นครราชสีมา   ส่งผู้ป่วยเข้าสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและรับผู้ป่วยมาฟื้นฟู  กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์  นางไพลิน ปรัชญคุปต์ 
[19 กุมภาพันธ์ 2561] 8:00:00 น.  นครราชสีมา   ส่งผู้ป่วยเข้าสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและรับผู้ป่วยมาฟื้นฟู  กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์  นางไพลิน ปรัชญคุปต์ 
[19 กุมภาพันธ์ 2561] 8:00:00 น.  นครราชสีมา   ส่งผู้ป่วยเข้าสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและรับผู้ป่วยมาฟื้นฟู  กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์  นางไพลิน ปรัชญคุปต์ 
[19 กุมภาพันธ์ 2561] 8:00:00 น.  นครราชสีมา   ส่งผู้ป่วยเข้าสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและรับผู้ป่วยมาฟื้นฟู  กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์  นางไพลิน ปรัชญคุปต์ 
[19 กุมภาพันธ์ 2561] 8:00:00 น.  นครราชสีมา   ส่งผู้ป่วยเข้าสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและรับผู้ป่วยมาฟื้นฟู  กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์  นางไพลิน ปรัชญคุปต์ 
[19 กุมภาพันธ์ 2561] 8:00:00 น.  นครราชสีมา   ส่งผู้ป่วยเข้าสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและรับผู้ป่วยมาฟื้นฟู  กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์  นางไพลิน ปรัชญคุปต์ 
[16 กุมภาพันธ์ 2561] 12:00:00 น.  เลย   ผู้อำนายกรเดินทางประชุมกรมสุขภาพจิต  งานผู้ช่วยผู้อำนวยการ  เอมหทัย ศรีจันทร์หล้า 
[13 กุมภาพันธ์ 2561] 10:00:00 น.  บึงกาฬ   ผอ. เข้าร่วมงาน 2 BE บึงกาฬ (ไป-กลับ)  งานผู้ช่วยผู้อำนวยการ  เอมหทัย ศรีจันทร์หล้า  
[5 กุมภาพันธ์ 2561] 8:30:00 น.  กรุงเทพมหานคร   เข้าร่วมประชุมรับการตรวจเยี่ยมจาก รมว.  ข้อมูลและเครือข่ายการป้องกันการฆ่าตัวตาย  วิไลลักษณ์ ชินโน 
[1 กุมภาพันธ์ 2561] 6:00:00 น.  ชัยภูมิ   ขออนุญาตเดินทางไปราชการ  กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์  นางนวลลักษณ์ เลาหพันธ์ 
[29 มกราคม 2561] 6:00:00 น.  ขอนแก่น   จัดทำโครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจฯ  กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์  นางไพลิน ปรัชญคุปต์ 
[29 มกราคม 2561] 8:00:00 น.  นครราชสีมา   ส่งผู้ป่วยเข้าสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตาและรับผู้ป่วยมารับการรักษาเ้พื่อการฟื้นฟู  กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์  นางไพลิน ปรัชญคุปต์ 
[29 มกราคม 2561] 8:00:00 น.  นครราชสีมา   ส่งผู้ป่วยเข้าสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตาและรับผู้ป่วยมารับการรักษาเ้พื่อการฟื้นฟู  กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์  นางไพลิน ปรัชญคุปต์ 
[26 มกราคม 2561] 7:45:00 น.  กาฬสินธิ์   รับอาจารย์ดุสิตและตรวจราชการ จ.กาฬสินธุ์  งานผู้ช่วยผู้อำนวยการ  เอมหทัย ศรีจันทร์หล้า 
[26 มกราคม 2561] 12:00:00 น.  กาฬสินธิ์   ราชการกาฬสินธุ์ผู้อำนวยการ  งานผู้ช่วยผู้อำนวยการ  เอมหทัย ศรีจันทร์หล้า 
[23 มกราคม 2561] 14:00:00 น.  นครราชสีมา   เเดินทางราชการผู้อำนวยการ  งานผู้ช่วยผู้อำนวยการ  เอมหทัย ศรีจันทร์หล้า 

© 2004 หน่วยงานยานพาหนะโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์  Contact WebMaster