รายชื่อโรงพยาบาลจิตเวช
ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต ฐานข้อมูลวิจัย ห้องสมุด สมุดเยี่ยมชม เว็บเมลล์ E-Auction
หน้าหลัก แบบทดสอบสุขภาพจิต http://www.jvkk.go.th ฐานข้อมูลวิจัย ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต
แบบทดสอบสุขภาพจิต
1.
 แบบประเมินดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสั้น (15 ข้อ)
2.
 แบบประเมินดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสมบูรณ์ (54 ข้อ)
3.
 แบบวัดความซึมเศร้า CES-D
4.
 Michigan Alcoholism Screening Test(MAST)
5.
 Health Opinion Survey
6.
 SPST..2 เดือนที่ผ่านมารู้สึกอย่างไรต่อเหตุการณ์นี้
7.
 แบบประเมินวิเคราะห์ความเครียด
8.
 แบบประเมินภาวะสุขภาพจิตของหญิงมีครรภ์
9.
 แบบคัดกรองความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 1
10.
 แบบคัดกรองความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 2
11.
 แบบคัดกรองความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 3
12.
 แบบคัดกรองความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (ใหม่)
13.
 แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า(ใหม่)
14.
 แบบทดสอบ Webhabolic
15.
 ความรักของคุณเป็นอย่างไร
16.
 อารมณ์ของคุณเป็นอย่างไร
17.
 คุณเป็นเพื่อนที่ดีได้แค่ไหน
18.
 คุณพร้อมจะแต่งงานหรือยัง
19.
 คนรักกับเพื่อนใครสำคัญกว่า
20.
 บุคลิกภาพของคุณ
21.
 แบบสอบถามสุขภาพทั่วไป (Thai GHQ-12)
22.
 แบบคัดกรอง PTSD(หลังจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ/ร้ายแรงที่ผ่านมา)
Untitled Document
contact webmaster