Album_Picture_JVKK

list_Gallery_JVKK
คุณกำลังชมอัลบั้ม: จิตเวชขอนแก่นร่วมออกหน่วย (พอ.สว.) บ้านโคกสูง ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 เผยแพร่: 01 ธันวาคม 2563 10:40:27 โดย: ชาญณรงค์ กางจันทา ยอดการรับชม 162 ครั้ง

รายละเอียดภาพ:
                                                           17 พฤศจิกายน 2563 จิตเวชขอนแก่นร่วมออกหน่วย (พอ.สว.) บ.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

                  โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ นายแพทย์ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการ มอบหมายทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์    ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” พร้อมนำเอกสาร นิทรรศการสุขภาพจิต การป้องกันการฆ่าตัวตาย เช่น สัญญาณเตือนการฆ่าตัวตาย ช่องทางการเข้าถึงการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต Line Official Account : @Khuikun (คุยกัน)   แนะนำบริการประชาชน   พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน ขัตติยราชนารี สำหรับอำเภออุบลรัตน์มีเขตการปกครอง  6  ตำบล  71  หมู่บ้านมีครัวเรือนจำนวน 12,636 ครัวเรือน มีประชากร จำนวน 44,777 คน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง ค้าขาย และทำนา โดยมีผู้มารับบริการที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลโคกสูง และตำบลใกล้เคียง จำนวนหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้นจำนวนประมาณ 1,400 คน สำหรับจุดบริการ ณ โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563
แหล่งข้อมูล: ทีมช่างภาพกรมสุขภาพจิต

Top


© Company 2020 Designed and built with กลุ่มงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ติดต่อประสานงาน กลุ่มงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ 63302

Admin ระบบคลังภาพกิจกรรม 1.นายชาญณรงค์ กางจันทา โทร. 043-20999 ต่อ 63150