Album_Picture_JVKK

list_Gallery_JVKK
คุณกำลังชมอัลบั้ม: แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต และนายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ ฯ
 เผยแพร่: 19 มีนาคม 2564 11:03:23 โดย: ชาญณรงค์ กางจันทา ยอดการรับชม 251 ครั้ง

รายละเอียดภาพ:
   วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต และนายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เข้าเยี่ยมตึก Cohort Word ตึกผู้ป่วยในชาย ราชพฤกษ์ และกลุ่มงานคลีนิคเฉพาะทาง (ECT)ของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ พร้อมทั้งสักการะพระพุทธนิโรคาพาธชินสีห์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงพยาบาลฯ โดยมีนายแพทย์ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลฯ ร่วมให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
แหล่งข้อมูล: ทีมงานช่างภาพกรมสุขภาพจิต

Top


© Company 2020 Designed and built with กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

Admin ระบบคลังภาพกิจกรรม 1.นายชาญณรงค์ กางจันทา โทร. 043-20999 ต่อ 63150
เว็บไซต์โรงพยาบาลฯ