Album_Picture_JVKK

list_Gallery_JVKK
คุณกำลังชมอัลบั้ม: โครงการพัฒนาบุคลากรด้านจริยธรรมและวันครบรอบการก่อตั้งโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 50 ปี
 เผยแพร่: 22 ธันวาคม 2564 14:23:09 โดย: ชาญณรงค์ กางจันทา ยอดการรับชม 223 ครั้ง

รายละเอียดภาพ:
วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านจริยธรรม และวันครบรอบการก่อตั้งโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 50 ปี กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย เครื่องสักการะบูชา
พระพุทธนิโรคาพาธชินสีห์ ปู่โพธิ์ ศาลตา ศาลยาย การบรรยายธรรม เรื่อง " คุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงาน" โดยพระครูสุทธิจิตติมงคล เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกธรรม ณ ห้องประชุม
ลักษณวิจารณ์โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
แหล่งข้อมูล: ทีมช่างภาพกรมสุขภาพจิต

Top


© Company 2020 Designed and built with กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

Admin ระบบคลังภาพกิจกรรม 1.นายชาญณรงค์ กางจันทา โทร. 043-20999 ต่อ 63150
เว็บไซต์โรงพยาบาลฯ