จิตเวชขอนแก่น_ทำดีด้วยหัวใจ

Views_Pic_ture_JVKK

ภาพกิจกรรมจิตอาสา

AlbumID
ภาพปกอัลบั้ม
ชื่ออัลบั้ม
การรับชม(ครั้ง)
วันที่สร้างอัลบั้ม
0001
โคกหนองนาโมเดล
  60
27 มกราคม 2564 14:48:49

ข่าวประชาสัมพันธ์ จิตอาสา

ลำดับ
ภาพปกข่าว
ชื่อข่าว
จำนวนการรับชม(ครั้ง)
ผู้อัพโหลด
วันที่สร้าง
1
ทดสอบอัพข่าวจิตอาสา
46
ชาญณรงค์ กางจันทา 27 มกราคม 2564 16:25:24


Top


© Company 2020 Designed and built with กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

Admin ระบบกิจกรรมจิตอาสา 1.นายชาญณรงค์ กางจันทา โทร. 043-20999 ต่อ 63150