ข่าวเรื่อง

“วันออทิสติกโลก” กรมสุขภาพจิต เน้นพัฒนาความพร้อมเพื่อก้าวสู่การทำงานในชีวิตจริงของบุคคลออทิสติก

กรมสุขภาพจิต จัดงานเนื่องในวันออทิสติกโลก เปิดโอกาสให้เด็กร่วมกิจกรรม “ปลูกป่าชายเลน” พร้อมรณรงค์ให้สังคมตระหนัก เข้าใจ และร่วมมือกันส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กออทิสติก มอบนโยบายให้หน่วยงานเร่งพัฒนาความพร้อมของบุคคลออทิสติกในการเข้าส...
วันที่ประกาศข่าว 02 เมษายน 2561

ข่าวเรื่อง

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ร่วมทีมเยียวยาจิตใจ MCATTพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระโสภณวิสุทธิคุณ วิ.(หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก)

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ โดย นายแพทย์ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการฯ พร้อมจิตอาสา จัดทีมเยียวยาจิตใจ MCATT จำนวน ๒ ผลัด ผลัด ๑ (เช้า) ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ผลัด ๒ (บ่าย) ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. เพื่อผลั...
วันที่ประกาศข่าว 02 เมษายน 2561

ข่าวเรื่อง

หลักสูตรการอบรม การให้คำปรึกษาในผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (Counseling for Suicide)

นายแพทย์ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ สนับสนุนนโยบายกรมสุขภาพจิตให้เป็นหน่วยบริการสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทาง ด้านการป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย โดยการพัฒนาหลักสูตรการอบรม กา...
วันที่ประกาศข่าว 20 มีนาคม 2561

ข่าวเรื่อง

กรมสุขภาพจิต หวั่นภัยเลียนแบบวิธีการฆ่าตัวตาย

กรมสุขภาพจิต หวั่นภัยเลียนแบบวิธีการฆ่าตัวตาย กรมสุขภาพจิต ระบุการได้รับข้อมูลข่าวสารเพียงช่วงเวลาสั้นๆ ไม่ถึงนาที มีผลต่อการตัดสินใจของผู้มีแนวโน้มจะฆ่าตัวตาย ชี้ควรเผยแพร่ข่าวสารด้วยความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการให้ราย...
วันที่ประกาศข่าว 14 มีนาคม 2561

อ่านข่าว ทั้งหมด >>

ยังไม่มีข้อมูลอ่านบทความมาใหม่ล่าสุดในขณะนี้
อ่านบทความ ทั้งหมด >>

 1.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
 2. ประกาศราคากลาง   ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
 3. ร่างเอกสารประกวดราคา (E-Bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา   ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
 4. ประกาศเชิญชวน  ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
 5. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
 6. ยกเลิกประกาศเชิญชวน  ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
 7. ยกเลิกประกาศรา่ยชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก  ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
 8. เปลี่ยนเเปลงประกาศเชิญชวน  ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
 9. เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

ข่าวเรื่อง

นพ.ณัฐกร จำปาทอง ผอ.ร.พ.จิตเวชขอนแก่นให้สัมภาษณ์ผ่านรายงานคนหลังข่าว : เรื่อง อะไรคือสัญญาณบอกว่าคนจะฆ่าตัวตาย และควรรับมืออย่างไรกับคนที่คิดจะฆ่าตัวตาย

วันที่ประกาศข่าว 22 กันยายน 2560
ข่าวเรื่อง

นพ.ณัฐกร จำปาทอง ผอ.ร.พ.จิตเวชขอนแก่น ร่วมรายการ KTV Talk ให้สัมภาษณ์เรื่องสถิติการฆ่าตัวตายในประเทศไทย

วันที่ประกาศข่าว 29 สิงหาคม 2560
ข่าวเรื่อง

บทเพลงร่วมรณรงค์เพื่อแก้ปัญหา

วันที่ประกาศข่าว 07 สิงหาคม 2560
ดูสื่อวิดีทัศน์ทั้งหมด >>

1. แผนการใช้เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ประกาศข่าว 22 มีนาคม 2561
2. แผนการใช้เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ประกาศข่าว 20 มีนาคม 2561
อ่านข่าวประกวดราคา ทั้งหมด >>

อ่านข่าวประกวดราคา ทั้งหมด >>

Scroll Top

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 169 ถนนชาตะผดุง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ : 043-209-999 โทรสาร : 043-224-722 ติดต่อ คณะกรรมการพัฒนาเว็บไซค์โรงพยาบาล โทรศัพท์ : 043-2099-999 ต่อ 63150 หรือ ต่อ 63302 E-mail : ssminoy@gmail.com , E-mail : khaengkai@gmail.com