ข่าวเรื่อง

จิตเวชขอนแก่นผ่านการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ (HA)

นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติปาฐกถา “โรงพยาบาล HA โรงพยาบาลคุณภาพและความปลอดภัย (2P Safety Hospital)” พร้อมมอบประกาศนียบัตร สถานพยาบาลผ่านการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ (HA) ให้กับโรงพยาบาลจิต...
วันที่ประกาศข่าว 18 มีนาคม 2562

ข่าวเรื่อง

อธิบดีกรมสุขภาพจิตยินดีกับจิตเวชขอนแก่นผ่านการรับรองคุณภาพ (HA)

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร ให้เกียรติเดินทางมามอบชอดอกไม้แสดงความยินดีกับโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสที่โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ได้รับการรับ...
วันที่ประกาศข่าว 18 มีนาคม 2562

ข่าวเรื่อง

จิตเวชขอนแก่นยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจอำนวยการคนใหม่

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ นายแพทย์ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีต้อนรับนางวาสนา ทักษิณพิลา รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจอำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์คนใหม่ พร้อมกล่าวอวยพรต้อนรับสู่รั้ว ...
วันที่ประกาศข่าว 17 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวเรื่อง

ประกาศโครงการหลักสูตรอบรมหการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่น 2 ประจำปี 2562

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม อบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่น 2 ประจำปี 2562 เป้าหมายสำคัญเมื่อผู้สำเร็จการอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ ที่ได้จากการเข้ารับการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง สามารถให้กา...
วันที่ประกาศข่าว 25 มกราคม 2562

อ่านข่าว ทั้งหมด >>

ยังไม่มีข้อมูลใหม่ล่าสุดในขณะนี้
อ่านข่าว ทั้งหมด >>

ยังไม่มีข้อมูลอ่านบทความมาใหม่ล่าสุดในขณะนี้
อ่านบทความ ทั้งหมด >>

 1.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2562
 2. ประกาศราคากลาง   ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2562
 3. ร่างเอกสารประกวดราคา (E-Bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา   ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2562
 4. ประกาศเชิญชวน  ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2562
 5. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2562
 6. ยกเลิกประกาศเชิญชวน  ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2562
 7. ยกเลิกประกาศรา่ยชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก  ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2562
 8. เปลี่ยนเเปลงประกาศเชิญชวน  ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2562
 9. เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2562

ข่าวเรื่อง

นพ.ณัฐกร จำปาทอง ผอ.ร.พ.จิตเวชขอนแก่นให้สัมภาษณ์ผ่านรายงานคนหลังข่าว : เรื่อง อะไรคือสัญญาณบอกว่าคนจะฆ่าตัวตาย และควรรับมืออย่างไรกับคนที่คิดจะฆ่าตัวตาย

วันที่ประกาศข่าว 22 กันยายน 2560
ข่าวเรื่อง

นพ.ณัฐกร จำปาทอง ผอ.ร.พ.จิตเวชขอนแก่น ร่วมรายการ KTV Talk ให้สัมภาษณ์เรื่องสถิติการฆ่าตัวตายในประเทศไทย

วันที่ประกาศข่าว 29 สิงหาคม 2560
ข่าวเรื่อง

บทเพลงร่วมรณรงค์เพื่อแก้ปัญหา

วันที่ประกาศข่าว 07 สิงหาคม 2560
ดูสื่อวิดีทัศน์ทั้งหมด >>

1. แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ประจำปี 2562 วันที่ประกาศข่าว 04 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านข่าวประกวดราคา ทั้งหมด >>

อ่านข่าวประกวดราคา ทั้งหมด >>

Scroll Top

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 169 ถนนชาตะผดุง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ : 043-209-999 โทรสาร : 043-224-722 ติดต่อ คณะกรรมการพัฒนาเว็บไซค์โรงพยาบาล โทรศัพท์ : 043-2099-999 ต่อ 63150 หรือ ต่อ 63302 E-mail : ssminoy@gmail.com , E-mail : khaengkai@gmail.com