ข่าวเรื่อง

กรมสุขภาพจิต แนะใช้เทคนิคการปรับตัว ต้อนรับเปิดเทอม

กรมสุขภาพจิต แนะใช้เทคนิคการปรับตัว ต้อนรับเปิดเทอม แนะพ่อแม่ผู้ปกครองและลูก ใช้เทคนิคการปรับตัวปรับใจ ต้อนรับเปิดเทอมใหม่ พร้อมทำความเข้าใจถึงพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัยที่มีความแตกต่างกัน กรมสุขภาพจิต แนะพ่อแม่ผู้ปกครองและลูก ใช้เทคนิคการปร...
วันที่ประกาศข่าว 17 พฤษภาคม 2562

ข่าวเรื่อง

โครงการจิตอาสา เราทำความ ดีด้วยหัวใจ

โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดีด้วยหัวใจ” สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานราชการในพระองค์ ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน...
วันที่ประกาศข่าว 14 พฤษภาคม 2562

ข่าวเรื่อง

ค่าย ปิดเทอมสร้างสรรค์ เปิดบ้าน คิดดีมีสุข

ค่าย “ปิดเทอมสร้างสรรค์ เปิดบ้าน คิดดีมีสุข” ได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงกนกวรรณ กิตติวัฒนากุล รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต ประธานกล่าวเปิดค่าย รับมอบหมายจากนายแพทย์ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นร...
วันที่ประกาศข่าว 16 พฤษภาคม 2562

ข่าวเรื่อง

จิตเวชขอนแก่นร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลอันเนื่องงานพระบรมราชาภิเษก

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ นายแพทย์ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการ นำคณะผู้บริหาร บุคลากรเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เข้าร่วม...
วันที่ประกาศข่าว 07 พฤษภาคม 2562

อ่านข่าว ทั้งหมด >>

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประกวดราคามาใหม่ล่าสุดในขณะนี้
2. สรุปรายงานการจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำเดือน สิงหาคม 2561 วันที่ประกาศข่าว 11 ตุลาคม 2562
อ่านข่าวประกวดราคา ทั้งหมด >>

 1.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
 2. ประกาศราคากลาง   ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
 3. ร่างเอกสารประกวดราคา (E-Bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา   ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
 4. ประกาศเชิญชวน  ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
 5. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
 6. ยกเลิกประกาศเชิญชวน  ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
 7. ยกเลิกประกาศรา่ยชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก  ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
 8. เปลี่ยนเเปลงประกาศเชิญชวน  ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
 9. เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

ข่าวเรื่อง

นายแพทย์ณัฐกร จำปาทอง ให้สัมภาษณ์สด ประเด็น เป็นห่วงวัยรุ่นมีพฤติกรรมเลียนแบบ ออกอากาศทั่วประเทศ FM 100.5

วันที่ประกาศข่าว 21 พฤษภาคม 2562
ข่าวเรื่อง

ฆ่าตัวตายเลียนแบบ (Copycat Suicide) นพ.ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ และศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ กรมสุขภาพจิต

วันที่ประกาศข่าว 17 พฤษภาคม 2562
ข่าวเรื่อง

นพ.ณัฐกร จำปาทอง ผอ.ร.พ.จิตเวชขอนแก่นให้สัมภาษณ์ผ่านรายงานคนหลังข่าว : เรื่อง อะไรคือสัญญาณบอกว่าคนจะฆ่าตัวตาย และควรรับมืออย่างไรกับคนที่คิดจะฆ่าตัวตาย

วันที่ประกาศข่าว 22 กันยายน 2560
ดูสื่อวิดีทัศน์ทั้งหมด >>

1. แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ประจำปี 2562 วันที่ประกาศข่าว 04 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านข่าวประกวดราคา ทั้งหมด >>

อ่านข่าวประกวดราคา ทั้งหมด >>

Scroll Top

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 169 ถนนชาตะผดุง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ : 043-209-999 โทรสาร : 043-224-722 ติดต่อ คณะกรรมการพัฒนาเว็บไซค์โรงพยาบาล โทรศัพท์ : 043-2099-999 ต่อ 63150 หรือ ต่อ 63302 E-mail : ssminoy@gmail.com , E-mail : khaengkai@gmail.com