หลักสูตรการอบรม การให้คำปรึกษาในผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (Counseling for Suicide)

นายแพทย์ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ สนับสนุนนโยบายกรมสุขภาพจิตให้เป็นหน่วยบริการสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทาง ด้านการป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย โดยการพัฒนาหลักสูตรการอบรม กา...
วันที่ประกาศข่าว 20 มีนาคม 2561

กรมสุขภาพจิต หวั่นภัยเลียนแบบวิธีการฆ่าตัวตาย

กรมสุขภาพจิต หวั่นภัยเลียนแบบวิธีการฆ่าตัวตาย กรมสุขภาพจิต ระบุการได้รับข้อมูลข่าวสารเพียงช่วงเวลาสั้นๆ ไม่ถึงนาที มีผลต่อการตัดสินใจของผู้มีแนวโน้มจะฆ่าตัวตาย ชี้ควรเผยแพร่ข่าวสารด้วยความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการให้ราย...
วันที่ประกาศข่าว 14 มีนาคม 2561

โครงการการอบรมหลักสูตรพัฒนาทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ

นายแพทย์ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ อาจารย์ชนิกรรดา ไทยสังคม กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ร่วมแบ่งปันทฤษฏีและแนวปฏิบัติการเยียวยาทางจิตใจ (MCATT) เพื่อพัฒนาทีมปฏิบัติการฉุกเฉ...
วันที่ประกาศข่าว 14 มีนาคม 2561

กรมสุขภาพจิต เร่งป้องกันคนไทยพยายาม “ฆ่าตัวตาย” กว่าครึ่งแสนคน ให้ปลอดภัยไม่ฆ่าตัวตายซ้ำ

#กรมสุขภาพจิต เร่งป้องกันคนไทยพยายาม “ฆ่าตัวตาย” กว่าครึ่งแสนคน ให้ปลอดภัยไม่ฆ่าตัวตายซ้ำ กรมสุขภาพจิต เร่งป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย ในปีนี้เน้นหนักที่กลุ่มพยายามฆ่าตัวตาย ไม่ให้กระทำซ้ำ ผลสำรวจล่าสุด คาดว่...
วันที่ประกาศข่าว 15 กุมภาพันธ์ 2561

อ่านข่าว ทั้งหมด >>
 • นพ.ณัฐกร จำปาทอง ผอ.ร.พ.จิตเวชขอนแก่นให้สัมภาษณ์ผ่านรายงานคนหลังข่าว : เรื่อง อะไรคือสัญญาณบอกว่าคนจะฆ่าตัวตาย และควรรับมืออย่างไรกับคนที่คิดจะฆ่าตัวตาย

  วันที่ประกาศข่าว 22 กันยายน 2560

  นพ.ณัฐกร จำปาทอง ผอ.ร.พ.จิตเวชขอนแก่น ร่วมรายการ KTV Talk ให้สัมภาษณ์เรื่องสถิติการฆ่าตัวตายในประเทศไทย

  วันที่ประกาศข่าว 29 สิงหาคม 2560

  บทเพลงร่วมรณรงค์เพื่อแก้ปัญหา

  วันที่ประกาศข่าว 07 สิงหาคม 2560
  ดูสื่อวิดีทัศน์ทั้งหมด >>

ข่าวประกาศจักซื้อจัดจ้างจาก www.gprocurement.go.th ในรูปแบบ RSS ข้อมูลประกาศต่าง ๆ จะปรกาศ 20 รายการล่าสุดในระบบ e-GP ที่เป็นวันปัจจุบันเท่านั้น
อ่านข่าวประกวดราคา ทั้งหมด >>

อ่านข่าวประกวดราคา ทั้งหมด >>

อ่านข่าวประกวดราคา ทั้งหมด >>

 • ยังไม่มีข้อมูลอ่านบทความมาใหม่ล่าสุดในขณะนี้
อ่านบทความ ทั้งหมด >>

  ข้อมูลการบริการ

  ข้อมูลวิชาการ

  ระบบโรงพยาบาล

  แนะนำเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

Scroll Top

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 169 ถนนชาตะผดุง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ : 043-209-999 โทรสาร : 043-224-722 ติดต่อ คณะกรรมการพัฒนาเว็บไซค์โรงพยาบาล โทรศัพท์ : 043-2099-999 ต่อ 63150 หรือ ต่อ 63302 E-mail : ssminoy@gmail.com , E-mail : khaengkai@gmail.com