ข่าวเรื่อง

รณรงค์ต่อต้านทุจริต โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ นำโดยท่าน นายแพทย์ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ได้นำกล่าวปฏิญาณประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบเป็นวาระแห่งชาติ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 9 ธั...
วันที่ประกาศข่าว 26 ธันวาคม 2561

ข่าวเรื่อง

เปิดรับสมัคร อบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่น 2 ประจำปี 2562

 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม อบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่น 2 ประจำปี 2562 เป้าหมายสำคัญเมื่อผู้สำเร็จการอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ ที่ได้จากการเข้ารับการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง สามาร...
วันที่ประกาศข่าว 17 ธันวาคม 2561

ข่าวเรื่อง

พิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นประจำปี 2561

ดร.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ประธานกล่าวปิดการอบรมหลักสูตร “การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 1” โดย นายแพทย์ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนว...
วันที่ประกาศข่าว 30 พฤศจิกายน 2561

ข่าวเรื่อง

นำทีม MCATT โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ออกหน่วยให้กำลังใจ ณ ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่นพร้อมมอบความช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัย

นายแพทย์ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ นำทีม MCATT ทีมเยียวยาทางจิตใจ รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ ออกหน่วยให้กำลังใจ พร้อมมอบความช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัยไหม้บ้านห...
วันที่ประกาศข่าว 29 พฤศจิกายน 2561

อ่านข่าว ทั้งหมด >>

ยังไม่มีข้อมูลอ่านบทความมาใหม่ล่าสุดในขณะนี้
อ่านบทความ ทั้งหมด >>

 1.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประจำวันที่ 23 มกราคม 2562
 2. ประกาศราคากลาง   ประจำวันที่ 23 มกราคม 2562
 3. ร่างเอกสารประกวดราคา (E-Bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา   ประจำวันที่ 23 มกราคม 2562
 4. ประกาศเชิญชวน  ประจำวันที่ 23 มกราคม 2562
 5. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  ประจำวันที่ 23 มกราคม 2562
 6. ยกเลิกประกาศเชิญชวน  ประจำวันที่ 23 มกราคม 2562
 7. ยกเลิกประกาศรา่ยชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก  ประจำวันที่ 23 มกราคม 2562
 8. เปลี่ยนเเปลงประกาศเชิญชวน  ประจำวันที่ 23 มกราคม 2562
 9. เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  ประจำวันที่ 23 มกราคม 2562

ข่าวเรื่อง

นพ.ณัฐกร จำปาทอง ผอ.ร.พ.จิตเวชขอนแก่นให้สัมภาษณ์ผ่านรายงานคนหลังข่าว : เรื่อง อะไรคือสัญญาณบอกว่าคนจะฆ่าตัวตาย และควรรับมืออย่างไรกับคนที่คิดจะฆ่าตัวตาย

วันที่ประกาศข่าว 22 กันยายน 2560
ข่าวเรื่อง

นพ.ณัฐกร จำปาทอง ผอ.ร.พ.จิตเวชขอนแก่น ร่วมรายการ KTV Talk ให้สัมภาษณ์เรื่องสถิติการฆ่าตัวตายในประเทศไทย

วันที่ประกาศข่าว 29 สิงหาคม 2560
ข่าวเรื่อง

บทเพลงร่วมรณรงค์เพื่อแก้ปัญหา

วันที่ประกาศข่าว 07 สิงหาคม 2560
ดูสื่อวิดีทัศน์ทั้งหมด >>

1. แผนการใช้เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ประกาศข่าว 22 มีนาคม 2561
2. แผนการใช้เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ประกาศข่าว 20 มีนาคม 2561
อ่านข่าวประกวดราคา ทั้งหมด >>

อ่านข่าวประกวดราคา ทั้งหมด >>

Scroll Top

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 169 ถนนชาตะผดุง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ : 043-209-999 โทรสาร : 043-224-722 ติดต่อ คณะกรรมการพัฒนาเว็บไซค์โรงพยาบาล โทรศัพท์ : 043-2099-999 ต่อ 63150 หรือ ต่อ 63302 E-mail : ssminoy@gmail.com , E-mail : khaengkai@gmail.com