ข่าวเรื่อง

พิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นประจำปี 2561

ดร.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ประธานกล่าวปิดการอบรมหลักสูตร “การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 1” โดย นายแพทย์ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนว...
วันที่ประกาศข่าว 30 พฤศจิกายน 2561

ข่าวเรื่อง

นำทีม MCATT โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ออกหน่วยให้กำลังใจ ณ ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่นพร้อมมอบความช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัย

นายแพทย์ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ นำทีม MCATT ทีมเยียวยาทางจิตใจ รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ ออกหน่วยให้กำลังใจ พร้อมมอบความช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัยไหม้บ้านห...
วันที่ประกาศข่าว 29 พฤศจิกายน 2561

ข่าวเรื่อง

เครียดได้คลายเป็น เล่มเกมแต่พอดี : สัปดาห์สุขภาพจิต 2561 ณ.โรงเรียนกัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น

สัปดาห์สุขภาพจิตประจำปี แพทย์หญิงกนกวรรณ กิตติวัฒนากูล รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต ประธานเปิดโครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2561 กิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตในปีนี้ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่...
วันที่ประกาศข่าว 29 พฤศจิกายน 2561

ข่าวเรื่อง

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นขับเคลื่อนแผน มุ่งเป้าลดปัญหาฆ่าตัวตายทั่วประเทศ หนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญของการดำเนินงานในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

การฆ่าตัวตายเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้ความสำคัญกับการดูแล รักษา ผู้ที่มีความเสียงต่อการฆ่าตัวตาย และป้องกันไม่ให้กลับไปฆ่าตัวตายซ้ำ และสามารถกลับมาใช้ชีวิตได...
วันที่ประกาศข่าว 29 พฤศจิกายน 2561

อ่านข่าว ทั้งหมด >>

ยังไม่มีข้อมูลอ่านบทความมาใหม่ล่าสุดในขณะนี้
อ่านบทความ ทั้งหมด >>

 1.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2561
 2. ประกาศราคากลาง   ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2561
 3. ร่างเอกสารประกวดราคา (E-Bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา   ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2561
 4. ประกาศเชิญชวน  ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2561
 5. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2561
 6. ยกเลิกประกาศเชิญชวน  ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2561
 7. ยกเลิกประกาศรา่ยชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก  ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2561
 8. เปลี่ยนเเปลงประกาศเชิญชวน  ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2561
 9. เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2561

ข่าวเรื่อง

นพ.ณัฐกร จำปาทอง ผอ.ร.พ.จิตเวชขอนแก่นให้สัมภาษณ์ผ่านรายงานคนหลังข่าว : เรื่อง อะไรคือสัญญาณบอกว่าคนจะฆ่าตัวตาย และควรรับมืออย่างไรกับคนที่คิดจะฆ่าตัวตาย

วันที่ประกาศข่าว 22 กันยายน 2560
ข่าวเรื่อง

นพ.ณัฐกร จำปาทอง ผอ.ร.พ.จิตเวชขอนแก่น ร่วมรายการ KTV Talk ให้สัมภาษณ์เรื่องสถิติการฆ่าตัวตายในประเทศไทย

วันที่ประกาศข่าว 29 สิงหาคม 2560
ข่าวเรื่อง

บทเพลงร่วมรณรงค์เพื่อแก้ปัญหา

วันที่ประกาศข่าว 07 สิงหาคม 2560
ดูสื่อวิดีทัศน์ทั้งหมด >>

1. แผนการใช้เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ประกาศข่าว 22 มีนาคม 2561
2. แผนการใช้เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ประกาศข่าว 20 มีนาคม 2561
อ่านข่าวประกวดราคา ทั้งหมด >>

อ่านข่าวประกวดราคา ทั้งหมด >>

Scroll Top

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 169 ถนนชาตะผดุง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ : 043-209-999 โทรสาร : 043-224-722 ติดต่อ คณะกรรมการพัฒนาเว็บไซค์โรงพยาบาล โทรศัพท์ : 043-2099-999 ต่อ 63150 หรือ ต่อ 63302 E-mail : ssminoy@gmail.com , E-mail : khaengkai@gmail.com