บทความ อัตราค่าบริการทางการแพทย์

1 . หมวด 13 ค่าบริการทางทันตกรรม
อ่านเพิ่มเติม »»
238 ครั้ง วันที่ประกาศข่าว 21 มกราคม 2556 เวลา 13:12:40
2 . หมวด 12 ค่าบริการทางการพยาบาล
อ่านเพิ่มเติม »»
123 ครั้ง วันที่ประกาศข่าว 17 มกราคม 2556 เวลา 15:31:14
3 . หมวด 11 ค่าทำหัตถการและวิสัญญี
อ่านเพิ่มเติม »»
76 ครั้ง วันที่ประกาศข่าว 17 มกราคม 2556 เวลา 14:48:55
4 . หมวด 10 ค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์
อ่านเพิ่มเติม »»
111 ครั้ง วันที่ประกาศข่าว 17 มกราคม 2556 เวลา 14:20:56
5 . หมวด 9 ค่าตรววินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ
อ่านเพิ่มเติม »»
87 ครั้ง วันที่ประกาศข่าว 17 มกราคม 2556 เวลา 13:23:14
6 . หมวด 8 ค่าตรววินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา
อ่านเพิ่มเติม »»
131 ครั้ง วันที่ประกาศข่าว 17 มกราคม 2556 เวลา 11:39:29
8 . หมวด 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต
อ่านเพิ่มเติม »»
55 ครั้ง วันที่ประกาศข่าว 16 มกราคม 2556 เวลา 12:28:33
9 . หมวด 5 ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
อ่านเพิ่มเติม »»
561 ครั้ง วันที่ประกาศข่าว 16 มกราคม 2556 เวลา 11:38:21
10 . หมวด 4 ค่ายากลับบ้าน
อ่านเพิ่มเติม »»
71 ครั้ง วันที่ประกาศข่าว 16 มกราคม 2556 เวลา 10:51:00
11 . หมวด 3 ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด
อ่านเพิ่มเติม »»
306 ครั้ง วันที่ประกาศข่าว 15 มกราคม 2556 เวลา 15:26:08
13 . หมวด 1 ค่าห้องและค่าอาหาร
อ่านเพิ่มเติม »»
128 ครั้ง วันที่ประกาศข่าว 20 ธันวาคม 2555 เวลา 09:20:19

Continue reading