บทความ ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

1 . รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม_2564
อ่านเพิ่มเติม »»
22 ครั้ง วันที่ประกาศข่าว 16 เมษายน 2564 เวลา 16:17:00
5 . รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน_ธันวาคม_2563
อ่านเพิ่มเติม »»
12 ครั้ง วันที่ประกาศข่าว 08 มีนาคม 2564 เวลา 14:36:48
6 . รายงานจัดซื้อจัดจ้าง_ประจำเดือน_มกราคม_2564
อ่านเพิ่มเติม »»
10 ครั้ง วันที่ประกาศข่าว 09 มีนาคม 2564 เวลา 13:30:13
14 . ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 รายการ
อ่านเพิ่มเติม »»
12 ครั้ง วันที่ประกาศข่าว 04 มกราคม 2564 เวลา 14:47:20
16 . ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 รายการ
อ่านเพิ่มเติม »»
11 ครั้ง วันที่ประกาศข่าว 24 ธันวาคม 2563 เวลา 10:50:14

Continue reading