บทความ ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

2 . ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
อ่านเพิ่มเติม »»
4 ครั้ง วันที่ประกาศข่าว 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11:52:38
4 . ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4
อ่านเพิ่มเติม »»
61 ครั้ง วันที่ประกาศข่าว 09 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:44:18
5 . รายงานแผนการจัดซื้อจัดดจ้างงบลงทุน ปีงบประมาณ 2565
อ่านเพิ่มเติม »»
63 ครั้ง วันที่ประกาศข่าว 05 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:36:01
6 . ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์พร้อมหมึก
อ่านเพิ่มเติม »»
69 ครั้ง วันที่ประกาศข่าว 01 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15:10:08
9 . รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม »»
42 ครั้ง วันที่ประกาศข่าว 29 กันยายน 2564 เวลา 15:12:35
10 . รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564
อ่านเพิ่มเติม »»
35 ครั้ง วันที่ประกาศข่าว 29 กันยายน 2564 เวลา 15:11:42
11 . รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม »»
34 ครั้ง วันที่ประกาศข่าว 29 กันยายน 2564 เวลา 15:10:54
12 . รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม »»
32 ครั้ง วันที่ประกาศข่าว 29 กันยายน 2564 เวลา 15:09:10

Continue reading