ลงประกาศเมื่อวันที่ : 11 ตุลาคม 2560 เวลา 09:36:55

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2560 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ และสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมสุขภาพจิต ได้จัดทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัย หรือทีม MCATT (Mental Heal Crisis Assessment and treatment Team) ลงพื้นที่ดูแลจิตใจ ผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติสุขภาพจิต มีการกล่าวหาว่ามีปอบอาละวาดในชุมชนว่าอยากขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกจากหมู่บ้าน จึงเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายและกระแสการต่อต้านในชุมชน ผู้ถูกกล่าวหาได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจและการใช้ชีวิต จึงทำการร้องเรียนให้ฝ่ายต่างๆ เข้ามาช่วยเหลือเพื่อรับความเป็นธรรม ซึ่งทีมเยียวยาจิตใจที่ลงพื้นที่มาดูแลแบบบูรณาการในทุกกลุ่มวัย ทั้งวัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ ซึ่งมีแนวโน้มลดลงและเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น


ลงประกาศโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ติดต่อประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซค์โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

 1. Quote
  Web Master
  September 22, 2013 8:45 am  /  Reply

  สามารถแจ้งข่าวที่สามารถเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือสาระทางด้านสุขภาพจิตได้ที่
  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ Tel. 0-4320-9999 ต่อ 63150 Fax.0-4322-4722
  E-Mail : Khaengkai@gmail.com

Scroll Top

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 169 ถนนชาตะผดุง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ : 043-209-999 โทรสาร : 043-224-722 ติดต่อ คณะกรรมการพัฒนาเว็บไซค์โรงพยาบาล โทรศัพท์ : 043-2099-999 ต่อ 63150 หรือ ต่อ 63302 E-mail : ssminoy@gmail.com , E-mail : khaengkai@gmail.com