ลงประกาศเมื่อวันที่ : 29 ธันวาคม 2560 เวลา 10:32:14

นายแพทย์ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ประธานกล่าวเปิดงานทำบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 46 ปี เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 บริเวณหน้าอาคารแพทย์ทางเลือก . รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญวันครบรอบก่อตั้งโรงพยาบาลฯ เพื่อเป็นการระลึกถึงวันสำคัญดังกล่าว เพื่อให้บุคลากรเจ้าหน้าที่ทุกท่าน มีความภาคภูมิใจในการพัฒนาความก้าวหน้าในด้านต่างๆ เช่น งานบริการ งานวิชาการ และงานบริหาร ตลอดระยะเวลา 46 ปี ที่ผ่านมา . เพื่อให้บุคลากร เกิดความรัก ความสามัคคี และมีความผูกพันธ์ต่อองค์กร ซึ่งกิจกรรมการทำบุญครบรอบการก่อตั้งโรงพยาบาลฯ ได้จัดต่อเนื่องมาทุกปี

     


ลงประกาศโดย : เกรียงไกร คำภาพงษ์

ติดต่อประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซค์โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

 1. Quote
  Web Master
  September 22, 2013 8:45 am  /  Reply

  สามารถแจ้งข่าวที่สามารถเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือสาระทางด้านสุขภาพจิตได้ที่
  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ Tel. 0-4320-9999 ต่อ 63150 Fax.0-4322-4722
  E-Mail : Khaengkai@gmail.com

Scroll Top

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 169 ถนนชาตะผดุง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ : 043-209-999 โทรสาร : 043-224-722 ติดต่อ คณะกรรมการพัฒนาเว็บไซค์โรงพยาบาล โทรศัพท์ : 043-2099-999 ต่อ 63150 หรือ ต่อ 63302 E-mail : ssminoy@gmail.com , E-mail : khaengkai@gmail.com