ลงประกาศเมื่อวันที่ : 22 มีนาคม 2561 เวลา 14:16:00

นายแพทย์  ณัฐกร จำปาทอง

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเมื่อ ปี พ.ศ 2560 - ปัจจุบัน

ช่องทางการติดต่อ 

นายณัฐกร จำปาทอง Mr.Nattakorn Jampathong

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

Director Khon Kaen Rajanagarindra Psychiatric Hospital Tel 0 43209999 ext. 63111 Fax 0 4322 4722 n_jumpathong@hotmail.com

ประวัติการบริหารโรงพยาบาล

 1. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต และกระทรวงสาธารณสุข                    
 2. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต และกระทรวงสาธารณสุข      
 3. ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์                                 ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบัน

ลงประกาศโดย : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ติดต่อประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซค์โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

 1. Quote
  Web Master
  September 22, 2013 8:45 am  /  Reply

  สามารถแจ้งข่าวที่สามารถเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือสาระทางด้านสุขภาพจิตได้ที่
  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ Tel. 0-4320-9999 ต่อ 63150 Fax.0-4322-4722
  E-Mail : Khaengkai@gmail.com

Scroll Top

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 169 ถนนชาตะผดุง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ : 043-209-999 โทรสาร : 043-224-722 ติดต่อ คณะกรรมการพัฒนาเว็บไซค์โรงพยาบาล โทรศัพท์ : 043-2099-999 ต่อ 63150 หรือ ต่อ 63302 E-mail : ssminoy@gmail.com , E-mail : khaengkai@gmail.com