จิตเวขขอนแก่นราชนครินทร์เตรียมความพร้อมบุคลากร ตึกผู้ป่วยCohort ward รองรับสถานการณ์Covid 19

  • ประกาศเมื่อ : 13 เมษายน 2564 เวลา 16:26:29
 ยอดเข้าชม 125 บทความโดย เกรียงไกร

นพ.ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ฯ นำทีมแพทย์และพยาบาล เตรียมความพร้อมเปิดให้บริการผู้ป่วยCovid 19 เพื่อประโยชยน์ต่อผู้รับบริการและบุคลากรทางการแพทย์ ด้านความสะอาด สะดวกปลอดภัย แบะพร้อมมอบความห่วงใยใส่ใจต่อผู้มาระบบริการทุกระดับ