เชิญชวนประชาชนดาวน์โหลดหนังสือ แก้หนี้ครบ จบในเล่มเดียว

  • ประกาศเมื่อ : 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:58:23
 ยอดเข้าชม 48 บทความโดย ก.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รัฐบาลเชิญชวนประชาชนดาวน์โหลดหนังสือ “แก้หนี้ครบ จบในเล่มเดียว” รวบรวม 17 บทความให้ความรู้ทางออกปัญหาหนี้สินและดูแลสุขภาพจิตในสถานการณ์โควิดระบาด น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้ให้นโยบายกับคณะกรรมการทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคมหลายคณะเกี่ยวกับการให้ความสำคัญกับการแก้ไขหนี้สินครัวเรือนที่ครบวงจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ประเทศไทยยังคงเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผล ให้แนวโน้มปัญหาหนี้สิน ปัญหาสุขภาพจิตมีสูงขึ้นนั้น หลายหน่วยงานได้ดำเนินโครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยต่อเนื่อง ทั้งการออกมาตรการทางการเงิน การให้คำแนะนำปรึกษา ล่าสุด ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือแบงก์ชาติ ได้ร่วมกับ ธปท. กรมสุขภาพจิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กรมสอบสวนคดีพิเศษ มูลนิธิสุภา วงค์เสนา เพื่อการปฏิรูปสิทธิลูกหนี้ และมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ได้ออกหนังสือ “แก้หนี้ครบ จบในเล่มเดียว” ซึ่งเป็นการรวบรวมบทความความรู้ทั้งในเรื่องการแก้ไขหนี้สิน สิทธิหน้าที่ ข้อมูลที่ลูกหนี้ควรรู้ และครอบคลุมวิธีการดูแลจิตใจ รวมถึงการสร้างพลังใจให้ลูกหนี้ได้ครบทุกมิติ ด้วยข้อเขียนที่ต่อการทำความเข้าใจ รัฐบาลจึงขอเชิญชวนประชาชนประชาชน ดาวน์โหลดหนังสือมาศึกษา จากลิงค์ https://www.bot.or.th/Thai/ReportAndPublication/Publications/Documents/Fix_Debt.pdf หรือจากคิวอาร์โค้ดที่ ธปท. จัดทำขึ้น

 

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อประเด็นหนี้สินของประชาชน เนื่องจากเป็นปัญหาที่นำไปสู่ปัญหาอื่นๆ ทั้งสุขภาพจิตและปัญหาทางสังคมอื่น จึงมีนโยบายมาโดยต่อเนื่องว่า การช่วยเหลือนั้นจะต้องดำเนินการอย่างครบวงจร ทั้งในส่วนการดำเนินการของหน่วยงานรัฐ สถาบันการเงิน และการให้ความรู้ประชาชน ซึ่งหนังสือแก้หนี้ครบ จบในเล่มเดียว นี้ นายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายสำนักบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (สบนร.) ในการร่วมสมทบงบประมาณสนับสนุนและช่วยผลักดันให้หนังสือนี้ไปถึงมือประชาชนอย่างทั่วถึง