คลินิกพิเศษเฉพาะทาง โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ฯ ขอปรับเปลี่ยนวันให้บริการ

  • ประกาศเมื่อ : 13 กันยายน 2564 เวลา 13:55:29
 ยอดเข้าชม 34 บทความโดย เกรียงไกร คำภาพงษ์

ให้บริการตรวจรักษาและบำบัด โดยทีมจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่ผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล และลดความคับคั่งของผู้ป่วยนอกในเวลาทำการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยที่มีความสามารถในการชำระเงินแต่ไม่สะดวกรับบริการในเวลาทำการปกติ ให้ได้รับความสะดวกสบายในการรับบริการรักษามากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้ป่วยสามารถเบิกค่ายาได้ตามสิทธิ์และต้องชำระค่าบริการ กรณีผู้ป่วยเก่า เริ่มต้นที่ 300 บาท และกรณีผู้ป่วยใหม่ เริ่มต้นที่ 350 บาท
เริ่มเปิดให้บริการ 16 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป ณ อาคารผู้ป่วยนอก
เฉพาะวันจันทร์ เวลา 16.30 - 20.00 น.
§บริการตรวจรักษาจิตเวชทั่วไป

§บริการบำบัดทางจิตวิทยา


เฉพาะวันเสาร์ เวลา 09.00 - 13.00 น.
§ บริการตรวจรักษาจิตเวชทั่วไป

§ บริการบำบัดทางจิตวิทยา

ขอ งด ให้บริการใร วันอาทิตย์สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ : 043 209999 ต่อ 63112
คุณนิมิต แก้วอาจ Mobile: 0818711667
คุณปิยวดี ทุมหนู Mobile: 0815446588