ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน

  • ประกาศเมื่อ : 23 กันยายน 2564 เวลา 11:02:35
 ยอดเข้าชม 24 บทความโดย เกรียงไกร คำภาพงษ์

 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ของประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน เริ่มตั้งแต่ วันที่ 13 กันยายน 2564 เป็นต้นไป