เปิดจองวัคซีนป้องกันโควิด-19 2กลุ่ม กลุ่มละ 50 คน

  • ประกาศเมื่อ : 28 ตุลาคม 2564 เวลา 15:39:34
 ยอดเข้าชม 15 บทความโดย ก.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปิดจองวัคซีนป้องกันโควิด-19
2กลุ่ม กลุ่มละ 50 คน
(สำหรับผู้ป่วยจิตเวช)
ณ หน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
.
#กลุ่มแรก 50 คน
เข็ม1 ซิโนแว็ค Sinovac
วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564
เข็ม2 แอสต้าเซเนก้า AstraZeneca
วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564
.
#กลุ่มสอง 50คน
เข็มที่1 ซิโนแว็ค Sinovac
วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564
เข็ม2 แอสต้าเซเนก้า AstraZeneca
วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564
.
ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ :
งานบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
.
เตรียม : บัตรประชาชน+เบอร์โทรศัพท์ (เพื่อติดต่อกลับ)