ชาวจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ยินดีต้อนรับท่าน อธิบดีกรมสุขภาพจิต

  • ประกาศเมื่อ : 05 ตุลาคม 2564 เวลา 09:38:31
 ยอดเข้าชม 12 บทความโดย เกรียงไกร คำภาพงษ์

 ชาวจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ยินดีต้อนรับท่าน อธิบดีกรมสุขภาพจิต   พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์