ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน

  • ประกาศเมื่อ : 09 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:58:52
 ยอดเข้าชม 850 บทความโดย ก.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายแพทย์  ธรณินทร์ กองสุข

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
เมื่อ 6 มกราคม 2565 - ปัจจุบัน

ช่องทางการติดต่อ 

นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข Mr.Thoranin Kongsuk

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

Director Khon Kaen Rajanagarindra Psychiatric Hospital Tel 0 43209999 ext. 63111 Fax 0 4322 4722  Email: tkongsuk@gmail.com

ประวัติการบริหารโรงพยาบาล

  1. 6 มกราคม 2565 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
  2. 22 พฤศจิกายน 2561 - 5 มกราคม 2565 ผู้อํานวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
  3. 21 กุมภาพันธ์ 2560 - 21 พฤศจิกายน 2561 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง
  4. 15 พฤศจิกายน 2555 ผู้อํานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 (รก)
  5. 4 มกราคม 2548 - 20 กุมภาพันธ 2560 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
  6. 8 พฤศจิกายน 2544 – 3 มกราคม 2548 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์