พญ.สิริกุล ใจเกษมวงศ์

  • ประกาศเมื่อ : 23 เมษายน 2563 เวลา 14:07:29
 ยอดเข้าชม 1265 บทความโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตำแหน่ง นายแพทย์ ระดับ ชำนาญการ สังกัด กลุ่มงานการแพทย์
สถานที่ทำงาน   โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
โทรศัพท์                 043 - 209999 หรือ 043 - 247151
E-mail                     -
ประวัติการศึกษา พ.ศ.
ประวัติการทำงาน        ปัจจุบัน  โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ                   

  1. สาขาจิตเวชศาสตร์
  2. ซาเฑียร์