นพ.ศักรินทร์ แก้วเฮ้า

 • ประกาศเมื่อ : 23 เมษายน 2563 เวลา 15:56:00
 ยอดเข้าชม 517 บทความโดย ก.เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตำแหน่ง นายแพทย์ ระดับ ชำนาญการพิเศษ สังกัด กลุ่มงานการแพทย์

สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

โทรศัพท์  043 - 209999 ต่อ 63140
E-mail     JVKK_SAKARIN@hotmail.com

การศึกษา / อบรม ที่สำคัญ (สัมพันธ์กับความเชี่ยวชาญ / วิทยากร)

 1.  พ.ศ. 2547 ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. พ.ศ. 2550 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ (ว.ว) สาขาจิตเวชศาสตร์ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

 เรื่อง / หัวข้อที่เชี่ยวชาญ

 1.  การรักษาโรคทางจิตเวช ประสบการณ์ที่ได้รับเป็นวิทยากร 6 ปี
 2. การจำแนกโรคทางจิตเวช ประสบการณ์ที่ได้รับเป็นวิทยากร 6 ปี
 3. การดูแลช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ประสบการณ์ที่ได้รับเป็นวิทยากร 4 ปี

 เรื่อง / หัวข้อ ที่เคยได้รับเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญบ่อย ๆ หรือเป็นประจำ ได้แก่

 1. การพัฒนาระบบสุขภาพจิตและจิตเวช
 2. พัฒนาศักยภาพหน่วยบริการเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเครือข่าย
 3. การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้าเพื่อการเข้าถึงบริการ
 4. การดูแลช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย/การบำบัดรักษาผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
 5. การพัฒนางานสุขภาพจิต การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้า
 6. การฟื้นฟูศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน
 7. การพัฒนาหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทาง

หัวข้อ / เรื่อง ที่เคยได้รับเชิญไปบรรยาย หรือสอนบ่อย ๆ / เป็นประจำ ได้แก่.

 1.  การพัฒนาระบบการเข้าถึงโรคซึมเศร้า โรคจิต
 2.  โรคทางจิต
 3. การใช้ยาทางจิตเวช
 4. การดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต (Service Plan)
 5. การบำบัดรักษาผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย

ประวัติการทำงาน

 1.  พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
 2. พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน  รอง ผู้อำนวยการ ด้านเครือข่าย และ รอง หัวหน้าศูนย์ป้องกันการห่าตัวตายประเทศไทย

วันเวลาออก ตรวจ ผู้ป่วยนอก OPD

 1.  .............................................................................................................................
 2.  .............................................................................................................................
 3. .............................................................................................................................
 4. .............................................................................................................................
 5. .............................................................................................................................

วันเวลาออก ตรวจ ผู้ป่วยใน IPD

 1.  .............................................................................................................................
 2.  .............................................................................................................................
 3. .............................................................................................................................
 4. .............................................................................................................................
 5. .............................................................................................................................