พญ.กนกวรรณ กิตติวัฒนากูล

  • ประกาศเมื่อ : 23 เมษายน 2563 เวลา 09:11:09
 ยอดเข้าชม 1976 บทความโดย ก.เทคโนโลยีสารสนเทส

ตำแหน่ง นายแพทย์ ระดับ ชำนาญการพิเศษ สังกัด กลุ่มงานการแพทย์

สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
โทรศัพท์    043 - 209999  หรือ 043 - 247151
E-mail        -

การศึกษา / อบรม ที่สำคัญ (สัมพันธ์กับความเชี่ยวชาญ / วิทยากร)

  1. พ.ศ. 2534 ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  2. พ.ศ. 2538 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  3. พ.ศ. 2561 อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาจิตเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน

 เรื่อง / หัวข้อที่เชี่ยวชาญ

  1. สาขาจิตเวชสาสตร์ 

 เรื่อง / ประวัติการทำงาน

  1. พ.ศ. 2543 - 2535 โรงพยาบาลวิเชียรบุรี อ.วิเชียรบุรี  จ.เพชรบูรณ์
  2. พ.ศ. 2538 - 2541 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
  3. พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์