แอปพลิเคชันสำหรับป้องกันและช่วยเหลือผู้เสี่ยงต่อการทำร้ายตนเอง

  • ประกาศเมื่อ : 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:59:01
 ยอดเข้าชม 980 บทความโดย ก.เทคโนโลยีสารสนเทศ

แอปพลิเคชัน Sabaijai (สบายใจ) มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยในการประเมินสภาวะทางด้านจิตใจของบุคคลว่ามีภาวะที่เสี่ยงต่อการทำร้ายตนเองหรือไม่ โดยมีแบบคัดกรองให้ทำเพื่อประเมิน ภายในแอปพลิเคชันมีคำแนะนำที่จำแนกตามความเหมาะสมกับเพศและอายุ โดยอายุแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ 15-24 ปี อายุ 25-59 ปี และอายุ 60-65 ปี
นอกจากนี้ ในแอปพลิเคชันมีเมนูเพื่อแก้ไขข้อข้องใจเกี่ยวข้องกับปัญหาการฆ่าตัวตาย โดยผู้ใช้สามารถเลือกอ่านข้อความด้วยตนเองหรือฟังเสียงบรรยาย มีเมนูบทความที่ช่วยเติมกำลังใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิต การเรียน ความรัก การงาน การเงิน ครอบครัว และสุขภาพ มีเมนูบทความบทความที่เกี่ยวกับคำสอนศาสนาต่าง ๆ ผู้ใช้สามารถตั้งค่าเสียงดนตรีประกอบการอ่านเพื่อความผ่อนคลาย และสามารถบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ผู้ใกล้ชิดและโทรหาสายด่วนสุขภาพจิตที่มีผู้ให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง
แอปพลิเคชัน Sabaijai (สบายใจ) ผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต เป็นเวอร์ชันที่พัฒนาต่อเนื่องมาจาก Light Life ในโครงการต่อยอดนวัตกรรมใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาสังคมในโครงการ “บ่มเพาะนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์สังคม: Active Citizen: Geek so Good”
นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ได้ที่ https://suicide.dmh.go.th/sabaijai