หมวด 11 ค่าทำหัตถการและวิสัญญี

  • ประกาศเมื่อ : 17 มกราคม 2556 เวลา 14:48:55
 ยอดเข้าชม 308 บทความโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

   รายการอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

ในสถานพยาบาลของทางราชการ

หมวด 11 ค่าทำหัตถการและวิสัญญี

ค่าบริการวางยาสลบแบบทั่วไป ประกอบด้วย

  1. เครื่องดมยาสลบและวัสดุพื้นฐานที่ใช้ร่วมกับเครื่องดมยาสลบ เช่น Sacteria filter ถุง และสายดูดเสมหะ
 ลำดับ  รายการ  หน่วย  ราคา  รหัสรายการ
 8.1  Plain X - ray      
 8.1.1  ภาพถ่าย เอ็กซเรย์ทั่วไป  film  170  41001
 8.1.5

 Dental film

film  80  41202