ศูนย์บริการวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

  • ประกาศเมื่อ : 23 เมษายน 2564 เวลา 10:59:11
 ยอดเข้าชม 912 บทความโดย ก.เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.พัฒนาหลักสูตรวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

2.เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานด้านวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

3.ส่งเสริมการศึกษาและวิจัยด้านวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

4.ถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ด้านวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

 

ติดต่อประสานงาน : 043 - 209999 ต่อ 63217, 63218