อาจารย์ สุบิน สมีน้อย

  • ประกาศเมื่อ : 26 มิถุนายน 2562 เวลา 10:26:56
 ยอดเข้าชม 304 บทความโดย ก.เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขา/ความเชี่ยวชาญ : การให้คำปรึกษาในผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย และการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

ตำแน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้า จิตประภัสร์ สังกัด โรงพยาบาลจิตเชขอนแก่นราชนครินทร์