ผู้รับบริการสามารถเขื่อมต่อข้อมูลด้วย APPLICATION H4U

  • ประกาศเมื่อ : 04 มีนาคม 2563 เวลา 15:42:40
 ยอดเข้าชม 1237 บทความโดย ก.เทคโนโลยีสารสนเทศ

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ได้ดำเนินการติดตั้งระบบให้บริการผู้ป่วยให้เชื่อมต่อกับระบบจัดการคิว Q4U และเขื่อมต่อข้อมูลด้วย สมุดสุขภาพประชาชน (H4U)