ระบบจองคิวพบแพทย์ ออนไลน์

  • ประกาศเมื่อ : 08 เมษายน 2563 เวลา 15:08:38
 ยอดเข้าชม 13545 บทความโดย ก.เทคโนดลยีสารสนเทศ

3 ขั้นตอนการจองคิวพบแพทย์ออนไลน์

  1. Scan QR-CODE หรือ กดที่ เข้าสู่ระบบจองคิว
  2. ป้อนเลข ID 13 หลัก (สำหรับผู้ที่เคยมีประวัติกับโรงพยาบาลแล้ว หรือ  ผู้ป่วยเก่า เท่านั้น )
  3.  กรอกวันที่ และเวลาที่ต้องการจองคิว 

ทำการ บันทึก หน้าจอคิวเพื่อนำมา ยืนยันเมื่อวันที่ท่านเข้ามาใช้บริการ

หากมีข้อสงสัยหรือ สอบถามเพิ่มเติมกรุณา ติดต่อ 043 - 209999 ต่อ 63101 หรือ 63102

หมายเหตุ 

1. กรุณา จองออนไลน์ล่วงหน้าก่อนวันที่ท่านจะมา 3 วัน   เช่น  หากท่านจะมารับบริการวันที่ 9 ม.ค  63 ท่าน ควรจอง ล่วงหน้าไม่เกินวันที่ 6 ม.ค 63  (เพื่อทางเจ้าหน้าที่จะได้อำนวยความสะดวกให้ท่านอย่างเต็มที)

2.ขอสงวนสิทธิ์การจองในวัน หยุดราชการ และวันหยุด นักขัตฤกษ์ (หากมีความจำเป็นสามารถรับบริการที่ คลินิกเฉพาะทาง SMC และ แผนกจิตเวชฉุกเฉิน) 

3.ขอความกรุณากรอก เบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่สามารถติดต่อกลับได้