กัญชาทางการแพทย์เสรี

  • ประกาศเมื่อ : 31 มีนาคม 2563 เวลา 14:36:43
 ยอดเข้าชม 299 บทความโดย ก.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  เข้าสู่ http://www.medcannabis.go.th

คณะกรรมการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาเพ่ือการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

E-mail : info@medcannabis.go.th