จิตเวชขอนแก่นนำเสนอ ร้านยาหัวใจมีหู สู่เวทีชมรมเภสัชร้อยแก่นสารสินธุ์

  • ประกาศเมื่อ : 24 มกราคม 2563 เวลา 09:51:57
 ยอดเข้าชม 73 บทความโดย ก.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

จิตเวชขอนแก่นนำเสนอ “ร้านยาหัวใจมีหู” สู่เวทีชมรมเภสัชร้อยแก่นสารสินธุ์ ในงานประชุมวิชาการ ชมรมเภสัชกรชุมชนร้ยอแก่นสารสินธุ์ ครั้งที่ 1/2563 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมโรงแรมคอนวีเนียน ขอนแก่น เมื่อวันที่  19 มกราคม 2563