ผู้อำนวยการโรงพยาบลจิตเวชขอนแก่น ฯ ร่วมปฏิบัติภารกิจแบบบูรณาการภาครัฐ ออกเดินทางไปรับคนไทย 144 คน กลับมาจากนครอู่ฮั่น

  • ประกาศเมื่อ : 04 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16:11:06
 ยอดเข้าชม 65 บทความโดย ก.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายแพทย์ นัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบลจิตเวชขอนแก่น ฯ ร่วมปฏิบัติภารกิจแบบบูรณาการภาครัฐ ออกเดินทางไปรับคนไทย 144 คน กลับมาจากนครอู่ฮั่น เช้านี้ (4 ก.พ. 63) หน่วยปฏิบัติภารกิจแบบบูรณาการภาครัฐ - เอกชน นำโดย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข กรมการกงสุล และสายการบินไทยแอร์เอเชีย ออกเดินทางไปรับคนไทย 144 คน กลับมาจากนครอู่ฮั่น แล้ว . ปฏิบัติการนี้เป็นการเคลื่อนย้ายโดยสมัครใจ เกิดขึ้นหลังจากได้รับอนุญาตจากทางการจีน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานภายใต้คณะทำงานศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน (Rapid Response Center - RRC) ของกระทรวงการต่างประเทศ โดยผู้ที่จะเดินทางกลับมาทั้งหมดเป็นผู้ที่ได้แจ้งความประสงค์กับสถานเอกอัครราชทูตฯ