จิตเวชขอนแก่นเพิ่มช่องทางการตรวจรักษา Telemedicine เรือนจำอำเภอพล

  • ประกาศเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:55:56
 ยอดเข้าชม 66 บทความโดย ก.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 จิตเวชขอนแก่นเพิ่มช่องทางการตรวจรักษา Telemedicine เรือนจำอำเภอพล ในโครงการกิจกรรมจิตอาสาหน่วยพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ณ เรือนจำอำเภอพล ตำบลเพิกใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น