จิตเวชขอนแก่นร่วมกับ สถาบันสุขภาพจิตเด็กฯ ร่วมออกหน่วย (พอ.สว.) ณ บ.หนองเปล่ง ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

  • ประกาศเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:03:03
 ยอดเข้าชม 53 บทความโดย ก.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 จิตเวชขอนแก่นร่วมกับ สถาบันสุขภาพจิตเด็กฯ ร่วมออกหน่วย (พอ.สว.) และโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองสองห้องและอำเภอใกล้เคียง ณ บ.หนองเปล่ง ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น