จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์เดินหน้ารณรงค์ ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า

  • ประกาศเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:27:25
 ยอดเข้าชม 100 บทความโดย ก.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 7 กุภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ได้จัดโครงการ เดินหน้ารณรงค์ ป้องกันเชือไวรัสโคโรนา เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความหมั่นใจในด้านการป้องกันคัดกรองและดูแล ด้านสุขอนามัยของงานบริการผู้ป่วย