กรมสุขภาพจิต จัดกิจกรรมรณรงค์ รัก ต่อ ชีวิต ห่วงใยนักศึกษา

  • ประกาศเมื่อ : 02 มีนาคม 2563 เวลา 12:54:50
 ยอดเข้าชม 57 บทความโดย เกรียงไกร คำภาพงษ์

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธาน นายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวรายงาน ในพิธีเปิดโครงการ KKU LOVE to LIVE Campus Tour โดยมีนายสุริยะ ศึกษากิจ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงสาธารณะสุข (นายสาธิต ปิตุเตชะ) นายแพทย์ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ นายแพทย์วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ นางสาวนันทาวดี วรวสุวัส ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดครั้งนี้ ณ ศูนย์อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การเสวนา "เพราะ รัก ต่อ ชีวิต" ได้รับเกียรติจาก อาจารย์กานดา ผาวงค์ นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คุณอมรเทพ สัจจะมุณีวงศ์ ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่น Sati และนักศึกษาร่วมเสวนา นิทรรศการความรู้ด้านสุขภาพจิต การบริการให้คำปรึกษา กิจกรรมเกมเขาวงกต (เห็น ฟังและสัมผัสความรักส่งต่อชีวิต) การออกบูทให้คำปรึกษา กิจกรรม "พับนกกระเรียน" เป็นสัญลักษณ์แทนใจให้พี่น้องชาวโคราชก้าว ไปข้างหน้าและมินิคอนเสิร์ตศิลปิน Season five การดำเนินโครงการในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ศูนย์สุขภาพจิตเขตที่ 7 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมภาคีเครือข่ายสุขภาพจิต จัดกิจกรรมเพิ่มความรู้ ทักษะการฟัง การป้องกัน ให้พร้อมช่วยเหลือตนเองและคนรอบข้างได้เบื้องต้น นอกจากนี้ กรมสุขภาพจิตและเครือข่ายบริการสุขภาพจิต เพิ่มช่องทางเพื่อช่วยเหลือ บริการด้านสุขภาพจิตผ่านสายด่วนกรมสุขภาพจิต 1323 แอพพลิเคชั่น สบายใจ แอพพลิเคชั่น Sati เฟซบุ๊กแฟนเพจ UNDERSTAND เฟซบุ๊กแฟนเพจ WALL of SHARING อีกด้วย